Highlight เด่น...

เลิกบุหรี่ไม่ทำร้ายใคร ทั้งตนเองทั้งคนรอบข้าง

เลิกบุหรี่ไม่ทำร้ายใคร ทั้งตนเองทั้งคนรอบข้าง

02 January 2019

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่:...

พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ

พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ

26 December 2018

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศูนย์วิจัยแล...

ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย ...

ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย ...

26 December 2018

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศู...

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

18 December 2018

#มีผลบังคักฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว...

เตือนสิงห์อมควันสูบบุหรี่นานๆครั้ง สูบเพื่อเข้าสังคม...

เตือนสิงห์อมควันสูบบุหรี่นานๆครั้ง สูบเพื่อเข้าสังคม...

28 November 2018

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ข...

ชม “สาวเสิร์ฟ” เตือนห้ามสูบบุหรี่ในโรงแรม งานวิจัยชี้เพิ่มอุดตันเส้นเลือดเท่าคนสูบ

ชม “สาวเสิร์ฟ” เตือนห้ามสูบบุหรี่ในโรงแรม งานวิจัยชี้เพิ่มอุดตันเส้นเลือดเท่าคนสูบ

26 November 2018

ศจย. ชี้ “สาวเสิร์ฟ” ห้าม ผอ.เขตอุตสาหกรรมฯ สูบบุหรี่ในโรงแรม เป็นเรื่องถูกต้อง...

สูบบุหรี่ในห้องปิดกระทบต่อสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

สูบบุหรี่ในห้องปิดกระทบต่อสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

26 November 2018

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่:...

อย.สหรัฐฯ แถลงชัด “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำอัตราสูบวัยรุ่นมะกันพุ่งขึ้น 38%

อย.สหรัฐฯ แถลงชัด “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำอัตราสูบวัยรุ่นมะกันพุ่งขึ้น 38%

22 November 2018

อย.สหรัฐฯ แถลงชัด “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำอัตราสูบวัยรุ่นมะกันพุ่งขึ้น 38% เผยแพร่:...

มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย

มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย

21 November 2018

กิจกรรม ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2...

นักวิชาการแนะรัฐ วางแผนขึ้นภาษียาเส้นล่วงหน้า 3-5 ปีให้ทุกฝ่ายปรับตัว

นักวิชาการแนะรัฐ วางแผนขึ้นภาษียาเส้นล่วงหน้า 3-5 ปีให้ทุกฝ่ายปรับตัว

21 November 2018

นักวิชาการแนะรัฐ วางแผนขึ้นภาษียาเส้นล่วงหน้า 3-5 ปีให้ทุกฝ่ายปรับตัว ชี้อัตราภา...

« »
รวบรวมงานวิจัย จาก ศจย.

รวบรวมงานวิจัย จาก ศจย.

ส่วนงานวิชาการ ที่ได้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไป
ได้เข้ามาศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยด้านการป้องกันและการควบคุมยาสูบ

เข้าเลือกดาวน์โหลดเอกสาร
Tobacco and Health Disease

Tobacco and Health Disease

การสูบบุหรี่กับการเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดและหัวใจ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
15 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ

บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงาน
ด้านการควบคุมยาสูบทั้งตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

เข้าดูรายงานประชุมทั้งหมด
cta-logo

สามารถ Download เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพครั้งที่ 17 เรื่อง บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง

เอกสารประกอบการประชุมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพครั้งที่ 17 ศจย.

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจสอบสถานที่ขายยาสมุนไพรและราคา

ภาคเหนือ รพ.ป่าซาง

รพ.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-555400 : ชาชงหญ้าดอกขาว 25 บาท/ห่อ (10ซองชา)

ภาคกลาง รพ.อู่ทอง
ภาคอีสาน รพ.กุดชุม
ภาคใต้ รพ.ห้วยยอด

 

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

18 December 2018

#มีผลบังคักฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว บใช้ 10 กันยายน 2562 (ทั้งนี้ผ่อนผันให้บุหรี่ซองแบบเดิม ขายได้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562) {gallery}Plain packaging{/gallery} สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ฉบับเต็ม ได้ที่ http://btc.ddc.moph.go.thกรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามกฎหมาย ติดต่อได้ที่ กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ☎️โทร.02-590-3852

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

03 November 2018

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562) โดยมีชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 6 ประเด็น ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วน

ศจย.เปิดรับสมัคร TRC e-learning  (ทั้งหลักสูตร Basic และ Advance)

ศจย.เปิดรับสมัคร TRC e-learning (ทั้งหลักสูตร Basic และ Advance)

30 October 2018

ศจย.เปิดรับสมัคร TRC e-learning  (ทั้งหลักสูตร Basic และ Advance)**รับจำนวนจำกัด ผ่านหลักสูตรรับสิทธิ์มากมาย** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณรติกร โทร 08-5802-8823

ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่

ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่

03 October 2018

ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่ พร้อมเสนอให้ ศจย. พัฒนาระบ Thailand Tobacco Surveilance System วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ประชาสัมพันธ์แก้ไขข้อมูลในหนังสือรายงานสถิติการบริโภคยาสูบ...

ประชาสัมพันธ์แก้ไขข้อมูลในหนังสือรายงานสถิติการบริโภคยาสูบ...

31 August 2018

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ศจย.ขอแจ้งแก้ไขภาคผนวก หนังสือรายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2561 ซึ่งมีการจัดลำดับอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปจำแนกตามรายจังหวัด พ.ศ.2554 จากน้อยไปมาก จึงขอปรับให้สอดคล้องกับพ.ศ.2560 เป็นจากอัตรามากไปน้อย ตามเอกสารนี้ ต้นฉบับจากลิงค์นี้ค่ะ  https://goo.gl/SW3QXn  

WHO ประกาศหานักวิจัยโครงการสำรวจความเห็น...

WHO ประกาศหานักวิจัยโครงการสำรวจความเห็น...

14 August 2018

WHO ประกาศหานักวิจัยโครงการสำรวจความเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมยาสูบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมโฆษณาและสถานที่ปลอดบุหรี่ของประเทศไทย" ดำเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 40-60 ตัวอย่าง ช่วง ก.ย.-ต.ค.2561 Term of Reference Expanded experts survey on monitoring compliance with smoke-free legislation and bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship WHO HQ is conducting a pilot project in seven countries to collect national experts’ assessment of compliance with smoke-free legislation and bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship (TAPS).

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมฯ ครั้งที่ 17

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมฯ ครั้งที่ 17

07 July 2018

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพครั้งที่ 17 สามารถตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ค่ะ

ประการศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 1-5

ประการศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 1-5

06 July 2018

ประการศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 1-5 ในโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกลของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรมาจากเนื้อหาวิชาการควบคุมยาสูบซึ่งเรียบเรียงโดย นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์...

03 July 2018

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ ในการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อ นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (ห้อง Grand C) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

ร่างกำหนดการ จัดทำ roadmap ศจย.

ร่างกำหนดการ จัดทำ roadmap ศจย.

11 June 2018

สรุปการประชุมจัดทำ Roadmap การสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่นการควบคุมยาสูบ ในระหว่างวันที่ 22-23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชวิถี

วิเคราะห์ CPTPP หลังสหรัฐฯถอนตัว ...

วิเคราะห์ CPTPP หลังสหรัฐฯถอนตัว ...

07 June 2018

เสวนาวิชาการ "วิเคราะห์ CPTPP หลังสหรัฐฯถอนตัว ประเทศไทยควรเข้าร่วมเป็นภาคีหรือไม่" ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล จัดโดย ศูนย์วิจัยและควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนฯ  APACT 2018 ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนฯ APACT 2018 ...

07 June 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2018 ) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018 ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย

ประกาศผลจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม...

ประกาศผลจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม...

11 May 2018

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการ Promotion Campaign สำหรับประเมิน...

โครงการ Promotion Campaign สำหรับประเมิน...

07 May 2018

Term of Reference โครงการ Promotion Campaign สำหรับประเมินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดรับข้อเสนอจำนวน 1 ราย จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มการรับรู้และการสมัครใจเลิกบุหรี่ ใน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” (ผู้สนใจส่งร่างแผนการดำเนินงานและโครงร่างวิจัยประเมินผล ให้ ศจย. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561)

« »
พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ

พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ

26 December 2018

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความเรื่อง “พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ” ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย (Philosophy and Religion Society of Thailand)

ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย ...

ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย ...

26 December 2018

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความเรื่อง “ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในชื่องาน “Tu Law Young Researchers Workshop 2018”

มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย

มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย

21 November 2018

กิจกรรม ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา เรื่อง “มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย” จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศจย.จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ...

ศจย.จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ...

23 September 2018

ศจย.จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ เมื่อวันที่  20 กันยายน พ.ศ.2561  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการ ศจย. ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.หทัย  ชิตานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานคณะกรรมการ

สรุปวาระการประชุมกลุ่มศึกษานโยบายเศรษฐศาสตร์...

สรุปวาระการประชุมกลุ่มศึกษานโยบายเศรษฐศาสตร์...

13 April 2018

สรุปวาระการประชุมกลุ่มศึกษานโยบายเศรษฐศาสตร์ด้านยาสูบ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 17 คน หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ผู้สรุปการประชุม : นางสาวสุภัทรา โนนคล้อ บันทึกการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม : ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

สรุปโครงการอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบเพื่อสร้างเสริม...

สรุปโครงการอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบเพื่อสร้างเสริม...

28 March 2018

สรุปโครงการอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 5 ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ เกสรไอลินธิ์ รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี การจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบให้กับบุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย ครูนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ องค์กรเพื่อการทำงานด้านการควบคุมยาสูบ

สรุปการประชุมเสวนา เรื่อง “ปัจจุบันและอนาคตธุรกิจยาสูบของไทย”

สรุปการประชุมเสวนา เรื่อง “ปัจจุบันและอนาคตธุรกิจยาสูบของไทย”

22 February 2018

สรุปการประชุมเสวนา เรื่อง “ปัจจุบันและอนาคตธุรกิจยาสูบของไทย”สรุปการประชุม : การบรรยายในหัวข้อ : “ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อป้องกันการแปรรูปรัฐวิสาหกิจยาสูบของไทย”

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน...

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผน...

09 February 2018

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ ครั้งทื่ 1/2561 วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหนคร

หัวข้อการประชุมหารือเตรียมการสำหรับ...

หัวข้อการประชุมหารือเตรียมการสำหรับ...

01 February 2018

หัวข้อการประชุมหารือเตรียมการสำหรับ Teleconference กับทาง WHO ในโครงการ mCessation ของ WHO เพื่อเสนอการทดสอบนวัตกรรมข้อความอัตโนมัติช่วยเลิกบุหรี่และการใช้ข้อความร่วมกับโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600สาระสำคัญคือ ประเทศไทย สายด่วนเลิกบุหรี่1600 ได้ทดลองใช้ US NCI Library messages มาทดลองสำหรับผู้ที่ตกลงเลิกบุหรี่แล้ว โดยมีทางเลือก 3 ทางเปรียบเทียบกันดังนี้

สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการ ๓...

สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการ ๓...

24 January 2018

สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปีเลิกบุหรี่ทั่ว ไทย เทิดไท้องค์ราชัน สำหรับสาธารณสุขอำเภอวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ...

โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ...

09 March 2017

สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 4 ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ บ้านสวนลิ้นจี่แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการติดตามประเมินผล

รายงานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการติดตามประเมินผล

29 December 2016

รายงานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ (ครึ่งแผน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นักวิจัยเยี่ยมห้องสมุดศจย.และรับโจทย์วิจัยในงานเปิดบ้านศจย.

นักวิจัยเยี่ยมห้องสมุดศจย.และรับโจทย์วิจัยในงานเปิดบ้านศจย.

09 December 2016

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมพัฒนาโครงร่างวิจัยและเปิดบ้าน ศจย. คือ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจรับทุนและผู้ที่พลาดทุนวิจัยจากครั้งก่อนเข้าร่วมเสนอหัวข้อวิจัยในครั้งนี้ และสร้างความเข้าใจกับนักวิจัยเกี่ยวกับโจทย์การวิจัยรวมถึงลักษณะของโครงร่างการวิจัยการจัดทำกรอบแนวคิด ทั้งนี้ได้พูดคุยตอบคำถามถึงประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมสงสัย

ประชุมพัฒนาระบบข้อมูล บริการอดบุหรี่

ประชุมพัฒนาระบบข้อมูล บริการอดบุหรี่

07 October 2016

ชื่อกิจกรรม: การประชุมหารือการพัฒนาระบบ Data management สำหรับการนำเข้าและออกรายงานการควบคุมยาสูบวัน/เวลา : วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 -16.30 น.

การจัดอบรมโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ...

การจัดอบรมโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ...

07 June 2016

สรุปการจัดอบรมโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยหลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 3 ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

« »
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

03 July 2018

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561

08 May 2018

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561"CPTPP ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า" โอกาสหรือความท้าทายสำหรับประเทศไทย

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

30 November 2017

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560การทบทวนวรรณกรรม “บ้านปลอดบุหรี่”

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

20 July 2017

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560"ภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์" สิ่งที่นักศึกษา/บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต้องรู้

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560

31 May 2017

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : “กำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

16 February 2017

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3"การพัฒนาระบบข้อมูลของสถานพยาบาลด้านการช่วยเลิกบุหรี่"

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

23 July 2016

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2"พัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานด้านควบคุมยาสูบ"  

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

23 July 2016

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2"แนวทางประเมินนวัตกรรมการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่"  

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

04 May 2016

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1ประสิทธิผลและวิวัฒนาการ "ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่"

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

31 August 2015

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1"บูรณาการเลิกบุหรี่"

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

16 April 2015

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3"มาตรการทางสังคมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ"

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

19 January 2015

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1TRC E-Learning หลักสูตรทางไกล ศจย."

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

19 January 2015

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2"ลดการเข้าถึงยาสูบในเยาวชน"

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2552 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2552 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

01 May 2014

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2552 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1การสูบบุหรี่จะเกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2552 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2552 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

01 May 2014

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2552 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2ทางออกบุหรี่มวนเอง ทำไมต้องขึ้นภาษียาเส้น

« »
เลิกบุหรี่ไม่ทำร้ายใคร ทั้งตนเองทั้งคนรอบข้าง

เลิกบุหรี่ไม่ทำร้ายใคร ทั้งตนเองทั้งคนรอบข้าง

02 January 2019

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 | คนไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้กัน ที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่ 100% “เลิกบุหรี่ไม่ทำร้ายใคร ทั้งตนเองทั้งคนรอบข้าง” ร่วมเป็นกำลังใจให้คุณเลิกบุหรี่ (เลิกบุหรี่โทร 1600)

เตือนสิงห์อมควันสูบบุหรี่นานๆครั้ง สูบเพื่อเข้าสังคม...

เตือนสิงห์อมควันสูบบุหรี่นานๆครั้ง สูบเพื่อเข้าสังคม...

28 November 2018

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ข่าวเผยแพร่: วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) |  เตือนสิงห์อมควันสูบบุหรี่นานๆครั้ง สูบเพื่อเข้าสังคม ไม่ลดเสี่ยงเสียชีวิตจากพิษบุหรี่ งานวิจัยยืนยันการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวหรือนานๆครั้ง เช่น สูบเป็นบางวัน สูบเวลามีงานเลี้ยงสังสรรค์ สูบเพื่อเข้าสังคม หรือสูบน้อยมวนในแต่ละวัน ยังคงเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคจากบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด

สูบบุหรี่ในห้องปิดกระทบต่อสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

สูบบุหรี่ในห้องปิดกระทบต่อสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

26 November 2018

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) | สูบบุหรี่ในห้องปิดกระทบต่อสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ งานวิจัยพบระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน หรือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเลือดของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่อยู่ในห้องร่วมกับผู้สูบบุหรี่สูงขึ้นเท่ากับสูบบุหรี่เอง นอกจากนี้สัมผัสควันบุหรี่มือสองนานเสี่ยงเกิดโรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ

งานวิจัยยืนยัน”บุหรี่ซองเรียบ” เพิ่มความชัดของภาพคำเตือน และ ลดนักสูบหน้าใหม่ได้

งานวิจัยยืนยัน”บุหรี่ซองเรียบ” เพิ่มความชัดของภาพคำเตือน และ ลดนักสูบหน้าใหม่ได้

15 November 2018

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ข่าวเผยแพร่: วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที งานวิจัยยืนยัน”บุหรี่ซองเรียบ” เพิ่มความชัดของภาพคำเตือน และ ลดนักสูบหน้าใหม่ได้ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวสนับสนุน การประกาศใช้กฎหมายบุหรี่ซองเรียบของประเทศไทยที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียและประเทศที่ 11 ของโลก ที่มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว

อัตราสูบบุหรี่ในเยาวชนสหรัฐพุ่งขึ้นคาดเป็นผลจากบุหรี่ไฟฟ้า

อัตราสูบบุหรี่ในเยาวชนสหรัฐพุ่งขึ้นคาดเป็นผลจากบุหรี่ไฟฟ้า

02 November 2018

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ข่าวเผยแพร่: วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) อัตราสูบบุหรี่ในเยาวชนสหรัฐพุ่งขึ้นคาดเป็นผลจากบุหรี่ไฟฟ้า

งานวิจัยยืนยัน บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกบุหรี่มวน...

งานวิจัยยืนยัน บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกบุหรี่มวน...

24 October 2018

งานวิจัยยืนยัน บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกบุหรี่มวน ซ้ำทำให้เลิกบุหรี่มวนยากขึ้น | Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)

งานวิจัยยืนยัน เด็กตายก่อนวัยอันควร เพราะพ่อแม่สูบบุหรี่

งานวิจัยยืนยัน เด็กตายก่อนวัยอันควร เพราะพ่อแม่สูบบุหรี่

17 October 2018

งานวิจัยยืนยัน เด็กตายก่อนวัยอันควร เพราะพ่อแม่สูบบุหรี่ Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) | ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผยงานวิจัยล่าสุด โดย ดร. Stanton Glantz มหาวิทยาลัย UCSF ประเทศสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ในวารสาร the International Journal of Epidemiology ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ได้นำข้อมูลสำรวจระดับประเทศจำนวน 8 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ระหว่างปีพ.ศ.2548-2559 จำนวน 69,142 ครัวเรือน

Press Release : วิจัยพบโจ๋อมควันเต็มมหา’ลัย

Press Release : วิจัยพบโจ๋อมควันเต็มมหา’ลัย

17 October 2018

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) วิจัยพบโจ๋อมควันเต็มมหา’ลัยนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย จากการสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า 32.2% เห็นการสูบบุหรี่และเคยได้รับควันบุหรี่มือสองภายในมหาวิทยาลัย โดยบริเวณที่พบเห็นการสูบบุหรี่มากที่สุด ได้แก่ ห้องน้ำบนอาคารเรียน บริเวณอาคารจอดรถและบริเวณทางเท้า นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ถึง 73.8% ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมยาสูบของไทย

สถิติโชว์โจ๋หญิงในเมืองมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น พบ 4 ปัจจัย...

สถิติโชว์โจ๋หญิงในเมืองมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น พบ 4 ปัจจัย...

16 October 2018

สถิติโชว์โจ๋หญิงในเมืองมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น พบ 4 ปัจจัยส่งผลให้โจ๋หญิง ก้าวเข้าสู่สังคมอมควัน | Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 พบอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีในเขตเมืองพุ่งสูงขึ้นเกือบเท่าตัว จาก 0.8% เมื่อการสำรวจปี 2557

สิงห์นักสูบฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและชานชาลากว่า 70%

สิงห์นักสูบฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและชานชาลากว่า 70%

10 October 2018

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) | ข่าวเผยแพร่: วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) สิงห์นักสูบฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและชานชาลากว่า 70% นักวิชาการห่วงผลกระทบควันมือสอง หลังพบสิงห์นักสูบฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและชานชาลากว่า 70% ชี้เร่งรัดบังคับใช้กฎหมายจริงจังห้ามขายห้ามสูบ พื้นที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่ ขยายพื้นที่ปลอดภัยให้คนไทย

ศจย.วิจัยผลักดันนโยบายควบคุมยาสูบหนุนรัฐกำหนด...

ศจย.วิจัยผลักดันนโยบายควบคุมยาสูบหนุนรัฐกำหนด...

04 October 2018

ศจย.วิจัยผลักดันนโยบายควบคุมยาสูบหนุนรัฐกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ | Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ข่าวเผยแพร่: วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)

สธ.เผยคนไทยสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน

สธ.เผยคนไทยสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน

10 July 2018

สธ.เผยคนไทยสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 10.7 ล้านคน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง คร่าคนไทยปีละ 1 แสนคน 1 ใน 5 เกิดจากสูบบุหรี่ ชี้หากเลิกสูบจะลดความเสี่ยงเกิดโรคได้ 30-55% สธ.-สสส. มุ่งป้องกันนักสูบหน้าใหม่อายุ 15-24 ปี รณรงค์เลิกสูบ ลดควันบุหรี่มือสองในบ้าน-ที่สาธารณะ วันนี้ (9 ก.ค. 2561) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ

ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษจำนวนมาก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษจำนวนมาก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

01 May 2018

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษจำนวนมาก ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า อาจารย์คณะสาธารณสุขศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผย รายงานการศึกษา “ผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้า”

27 ประเทศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

27 ประเทศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

19 April 2018

27 ประเทศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า การห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีอยู่ 27 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย นโยบายที่ใช้กันส่วนใหญ่คือ การห้ามใช้ในสถานที่สาธารณะ การห้ามนำเข้า และการห้ามการทำการตลาด เหตุผลหลักคือบุหรี่ไฟฟ้ากำลังถูกตรวจสอบเรื่องความเสี่ยงต่อสุขภาพและยังไม่มีผลยืนยันว่าปลอดภัย

นักวิชาการยัน บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ปลอดภัยแน่นอน

นักวิชาการยัน บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ปลอดภัยแน่นอน

29 March 2018

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561: วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที นักวิชาการยัน บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ปลอดภัยแน่นอน สูดมากทำให้หายใจไม่ออก ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดปกติ ถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเกิดระเบิดมาแล้วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 13 ครั้ง

« »

เอกสารเผยแพร่จาก ศจย.

พื้นที่เผยเเพร่เอกสารงานวิจัยต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยสามารถเข้าดาวน์โหลดได้ตามหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ ..และยังมีหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อีกบนเมนูหลักด้านบนค่ะ

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย.

ส่วนงานวิชาการ ที่ได้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไป
ได้เข้ามาศึกษาและดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าเลือกดาวน์โหลดเอกสาร
งานวิจัยด้านยาสูบที่ตีพิมพ์

งานวิจัยด้านยาสูบที่ตีพิมพ์

ส่วนงานวิชาการ ที่ได้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไป
ได้เข้ามาศึกษาและดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าเลือกดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับยาสูบ

ข้อมูลเกี่ยวกับยาสูบ

ส่วนงานวิชาการ ที่ได้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไป
ได้เข้ามาศึกษาและดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าเลือกดาวน์โหลดเอกสาร
TRC Infographic

TRC Infographic

ส่วนงานวิชาการ ที่ได้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไป
ได้เข้ามาศึกษาและดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าเลือกดาวน์โหลดเอกสาร

twitter ข่าวสารจาก ศจย.

Tobacco Control TRC
cta-logo

การประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC