เว็บไซต์ค้นหาร้านขายยาเพื่อบริการเลิกบุหรี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำความรู้จัก…เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ....

Read more

จังหวัดตากเครือข่ายประชาคมงดเหล้าเฝ้าระวังบุหรี่
Community of Practice
จังหวัดตากเริ่มดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบตั้งแต่ปี 2554 มีเครือข่ายประชาคมจัง...

Read more

ครอบครัวไทย ห่างไกลบุหรี่
Infographic
ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหร...

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัย...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบศูนย์วิจัยและจัดการ...

Read more

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้ ( 5 เมษา...

Read more

เตรียมตัวให้พร้อมก่อน ‘หักดิบ’!
Infographic
การหักดิบไม่ใช่เรื่องง่าย ควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้ง การหยุดสูบบุหรี...

Read more

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากร...
Community of Practice
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหาน...

Read more

ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย เริ่มที่ใจ อสม.
Infographic
วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ วัน อสม. แห่งชา...

Read more

ควันบุหรี่มือสอง เพชรฆาตเงียบทำร้ายผู้ใกล้ชิด
Infographic
วันสตรีสากลร่วมสร้าง The WHITE HOUSE บ้านสีขาวปลอดบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง เ...

Read more

เว็บไซต์ค้นหาร้านขายยาเพื่อบริการเลิกบุห...
จังหวัดตากเครือข่ายประชาคมงดเหล้าเฝ้าระว...
ครอบครัวไทย ห่างไกลบุหรี่
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัย.....
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
เตรียมตัวให้พร้อมก่อน ‘หักดิบ’!
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ของบ...
ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย เริ่มที่ใจ อสม.
ควันบุหรี่มือสอง เพชรฆาตเงียบทำร้ายผู้ใก...
รวม Info graphic วันที่ 10 มีนาคม 2560

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด https://t.co/OcuXbpRzjQ

by Tobacco Control TRC

ข่าวสาร ศจย.

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ / และกิจกรรม ศจย.
 2. Community / Press Release
 3. BMJ / TRC global Research News
Mar 09, 2017
สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึ...
Apr 24, 2017
ทำความรู้จัก…เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) องค์การอนามัยโลก ต้องการให้บุคลากรสุขภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญในการค...
Apr 18, 2017
จี้ รฟท.เร่งจัดการ หลังพบชานชาลา บนรถไฟ นักสูบ-พ่อค้าเร่ขายบุหรี่เพียบขัด กม. งานวิจัยพบพ่อค้าเร่ขายบุหรี่บนรถไฟเส้นล่องใต้เยอะสุด ด้านนักสูบฝ่าฝ...
Apr 21, 2017
จังหวัดตากเริ่มดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบตั้งแต่ปี 2554 มีเครือข่ายประชาคมจังหวัดตากซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในปี 2553 มี คุณศิวะพร คงท...
Apr 19, 2017
An association between e-cigarette use and school- and substance-related risk behaviors among US adolescents From a nationally representative sam...
Jun 28, 2015
Editorial Price and trade: World No Tobacco Day 2015. Matthew Rimmer Continued implications of taxing roll-your-own tobacco as pipe tobacco in t...

สื่อวิดิทัศน์ จาก ศจย.

 • TRC E Learning Class 3
 • องค์การอนามัยโลก แนะไทยออกกฎหมายคุมยาสูบ  ข่าวต้นชั่วโมง 27 ก ค 59
 • องค์การอนามัยโลกหนุนไทยออกกฎหมายควบคุมยาสูบ 270759
 • คนสร้างสุข ตอนที่ 22 : ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
 • มหากาพย์การหลีกเลี่ยงภาษีของฟิลลิป มอร์ริส
 • เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย  ข้างหลังภาพ ข้างหลังควัน บุหรี่ 2 มิ ย 59ipad
 • พลิกปมข่าว  ศึกธุรกิจบุหรี่ 31 พ ค 59
 • แนวทางการประเมินการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่
 • หนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
 • พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่วันนี้แล้วต้องทรมานจากการเป็นคนไร้กล่องเสียงในอนาคต
 • พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่แล้วอนาคตต้องใช้เครื่องช่วยออกเสียงแบบนี้
 • WHO-MSG Tobacco Thailand
 • พรบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่
 • โฆษณารณรงค์เลิกสูบบุหรี่ สสส ชุด ”ถึงคนสูบบุหรี่” 45 วินาที
 • Why Point of Sale Tobacco Marketing Matters
 • Thai Smoking Kid Ad goes viral
 • Hookah not safer than cigarettes!
 • Asia China’s Smoking Addiction

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner

TRC Research Update

Rtrc banner

1B5 banner