โครงการ เชิญชวนภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบร่วมถอดบทเรียนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไ...

Read more

บริษัทบุหรี่บิดเบียนความจริง...
PRESS RELEASE
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผย...

Read more

มาตรการช่วยเพิ่ม การเลิกบุหรี่
Infographic
มาตรการช่วยเพิ่ม การเลิกบุหรี่

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
"ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบศูนย์วิจัยและจัดกา...

Read more

ผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาด
PRESS RELEASE
ข่าวเผยแพร่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที : ...

Read more

รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม 17th World Conferen...

Read more

การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
Infographic
การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่

Read more

หนุนสภากทม.ปรับกฎหมายให้อำนาจกทม.เก็บภาษีท้องถิ่นจากบุหรี่เหมือนท้องถิ่นอื่น
PRESS RELEASE
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเ...

Read more

ข้อมูลบ้านปลอดบุหรี่
Infographic
ข้อมูลบ้านปลอดบุหรี่

Read more

ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
Infographic
ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่

Read more

โครงการ เชิญชวนภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ...
บริษัทบุหรี่บิดเบียนความจริง...
มาตรการช่วยเพิ่ม การเลิกบุหรี่
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเก...
ผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาด
รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลง...
การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
หนุนสภากทม.ปรับกฎหมายให้อำนาจกทม.เก็บภาษ...
ข้อมูลบ้านปลอดบุหรี่
ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่

งานวิจัยเรื่อง “วิ่งเพื่อเลิกบุหรี่ (Run to Quit)” แสดงให้เห็นว่า การวิ่งสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ https://t.co/AoeppIbwTh

by Tobacco Control TRC

ข่าวสาร ศจย.

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ / และกิจกรรม ศจย.
 2. Community / Press Release
 3. BMJ / TRC global Research News
Mar 09, 2017
สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึ...
Nov 15, 2017
เชิญชวนภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบร่วมถอดบทเรียนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน  โดยความร่วมมือและดําเนินการของกระทรวงสา...
Nov 08, 2017
นักวิชาการเผย ผู้ค้าใช้กลยุทธ์การตลาด “อันตรายน้อยกว่า” บิดเบือนความจริงของบุหรี่อิเล็กโทรนิกส์ว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ เตือนอย่าหลงเชื่อ เมื่อวันที่ ...
May 23, 2017
ถอดบทเรียน : ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ “เป็นศูนย์บริการด่านแรกแบบปฐมภูมิในชุมชนที่มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ และประชาชนมีสุ...
Sep 27, 2017
Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks,...
Jun 28, 2015
Editorial Price and trade: World No Tobacco Day 2015. Matthew Rimmer Continued implications of taxing roll-your-own tobacco as pipe tobacco in t...

สื่อวิดิทัศน์ จาก ศจย.

 • อยากให้คนไทยอายุยืนขึ้นอีก 10 ปี ต้องควบคุมยาสูบ
 • เรื่อง ต้องขจัดบุหรี่ ประเทศไทยถึงจะพัฒนาได้
 • เรื่อง พลังของสื่อภาครัฐและสื่อท้องถิ่น เพื่อสังคมปลอดบุหรี่
 • ถามมา ตอบไป บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
 • ภัยบุหรี่ไฟฟ้า ตอนที่ 5
 • ภัยบุหรี่ไฟฟ้า ตอนที่ 4
 • ภัยบุหรี่ไฟฟ้า ตอนที่ 3
 • ภัยบุหรี่ไฟฟ้า ตอนที่ 2
 • ภัยบุหรี่ไฟฟ้า ตอนที่ 1
 • CDC: Tips From Former Smokers - Terrie's Tip Ad
 • TRC E Learning Class 3
 • องค์การอนามัยโลก แนะไทยออกกฎหมายคุมยาสูบ  ข่าวต้นชั่วโมง 27 ก ค 59
 • องค์การอนามัยโลกหนุนไทยออกกฎหมายควบคุมยาสูบ 270759
 • คนสร้างสุข ตอนที่ 22 : ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
 • มหากาพย์การหลีกเลี่ยงภาษีของฟิลลิป มอร์ริส
 • เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย  ข้างหลังภาพ ข้างหลังควัน บุหรี่ 2 มิ ย 59ipad
 • พลิกปมข่าว  ศึกธุรกิจบุหรี่ 31 พ ค 59
 • แนวทางการประเมินการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner

TRC Research Update

Rtrc banner

1B5 banner