ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ
Community of Practice
ถอดบทเรียน : ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ “เป็นศูนย์บริการด่านแรกแบบปฐมภูมิในชุมชน...

Read more

ไขข้อข้องใจพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
Infographic
ไขข้อข้องใจพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

Read more

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16
ประชุมวิชาการบุหรี่แห่งชาติ
โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี...

Read more

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสต...

Read more

เว็บไซต์ค้นหาร้านขายยาเพื่อบริการเลิกบุหรี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำความรู้จัก…เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ....

Read more

จังหวัดตากเครือข่ายประชาคมงดเหล้าเฝ้าระวังบุหรี่
Community of Practice
จังหวัดตากเริ่มดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบตั้งแต่ปี 2554 มีเครือข่ายประชาคมจัง...

Read more

ครอบครัวไทย ห่างไกลบุหรี่
Infographic
ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหร...

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัย...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบศูนย์วิจัยและจัดการ...

Read more

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้ ( 5 เมษา...

Read more

เตรียมตัวให้พร้อมก่อน ‘หักดิบ’!
Infographic
การหักดิบไม่ใช่เรื่องง่าย ควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้ง การหยุดสูบบุหรี...

Read more

ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ
ไขข้อข้องใจพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ย...
การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาต...
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประ...
เว็บไซต์ค้นหาร้านขายยาเพื่อบริการเลิกบุห...
จังหวัดตากเครือข่ายประชาคมงดเหล้าเฝ้าระว...
ครอบครัวไทย ห่างไกลบุหรี่
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัย.....
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
เตรียมตัวให้พร้อมก่อน ‘หักดิบ’!

พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นและการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไอระเหยและบุหรี่ https://t.co/9T2mFG3jHa

by Tobacco Control TRC

ข่าวสาร ศจย.

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ / และกิจกรรม ศจย.
 2. Community / Press Release
 3. BMJ / TRC global Research News
Mar 09, 2017
สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึ...
May 09, 2017
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ...
Apr 18, 2017
จี้ รฟท.เร่งจัดการ หลังพบชานชาลา บนรถไฟ นักสูบ-พ่อค้าเร่ขายบุหรี่เพียบขัด กม. งานวิจัยพบพ่อค้าเร่ขายบุหรี่บนรถไฟเส้นล่องใต้เยอะสุด ด้านนักสูบฝ่าฝ...
May 23, 2017
ถอดบทเรียน : ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ “เป็นศูนย์บริการด่านแรกแบบปฐมภูมิในชุมชนที่มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ และประชาชนมีสุ...
Apr 19, 2017
An association between e-cigarette use and school- and substance-related risk behaviors among US adolescents From a nationally representative sam...
Jun 28, 2015
Editorial Price and trade: World No Tobacco Day 2015. Matthew Rimmer Continued implications of taxing roll-your-own tobacco as pipe tobacco in t...

สื่อวิดิทัศน์ จาก ศจย.

 • TRC E Learning Class 3
 • องค์การอนามัยโลก แนะไทยออกกฎหมายคุมยาสูบ  ข่าวต้นชั่วโมง 27 ก ค 59
 • องค์การอนามัยโลกหนุนไทยออกกฎหมายควบคุมยาสูบ 270759
 • คนสร้างสุข ตอนที่ 22 : ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
 • มหากาพย์การหลีกเลี่ยงภาษีของฟิลลิป มอร์ริส
 • เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย  ข้างหลังภาพ ข้างหลังควัน บุหรี่ 2 มิ ย 59ipad
 • พลิกปมข่าว  ศึกธุรกิจบุหรี่ 31 พ ค 59
 • แนวทางการประเมินการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่
 • หนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
 • พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่วันนี้แล้วต้องทรมานจากการเป็นคนไร้กล่องเสียงในอนาคต
 • พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่แล้วอนาคตต้องใช้เครื่องช่วยออกเสียงแบบนี้
 • WHO-MSG Tobacco Thailand
 • พรบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่
 • โฆษณารณรงค์เลิกสูบบุหรี่ สสส ชุด ”ถึงคนสูบบุหรี่” 45 วินาที
 • Why Point of Sale Tobacco Marketing Matters
 • Thai Smoking Kid Ad goes viral
 • Hookah not safer than cigarettes!
 • Asia China’s Smoking Addiction

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner

TRC Research Update

Rtrc banner

1B5 banner