ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากร...
Community of Practice
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหาน...

Read more

ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย เริ่มที่ใจ อสม.
Infographic
วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ วัน อสม. แห่งชา...

Read more

ควันบุหรี่มือสอง เพชรฆาตเงียบทำร้ายผู้ใกล้ชิด
Infographic
วันสตรีสากลร่วมสร้าง The WHITE HOUSE บ้านสีขาวปลอดบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง เ...

Read more

โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ...
รายงานกิจกรรม
สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข...

Read more

สนช.มีมติเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)มีมติเอกฉันท์ 202 เสีย...

Read more

เลิกบุหรี่ เริ่มต้นที่ตัวเรา
Infographic
ฝึกอดบุหรี่วันต่อวัน อดได้หนึ่งวัน กาาบาททับปฏิทินในวันที่เราทำได้ วิธีการนี้เป็...

Read more

ขอเชิญผู้สนใจและสื่อมวลชน เข้าร่วม การเสวนาและแถลงข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สนใจและสื่อมวลชน เข้าร่วม การเสวนาและแถลงข่าว "โค้งสุดท้าย พ.ร.บ.ค...

Read more

วันแห่งความรัก เริ่มต้นที่จะรักตัวเอง เลิกบุหรี่ ชีวีมีสุข
Infographic
อยากเห็นคนไทยหันมารักตัวเอง ลด ละ เลิก บุหรี่ เริ่มจากเทศกาลวันแห่งความรัก ถ้าไม...

Read more

กลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนชาย...
Community of Practice
กลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ...

Read more

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ของบ...
ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย เริ่มที่ใจ อสม.
ควันบุหรี่มือสอง เพชรฆาตเงียบทำร้ายผู้ใก...
รวม Info graphic วันที่ 10 มีนาคม 2561
โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็ง...
สนช.มีมติเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณ...
เลิกบุหรี่ เริ่มต้นที่ตัวเรา
ขอเชิญผู้สนใจและสื่อมวลชน เข้าร่วม การเส...
วันแห่งความรัก เริ่มต้นที่จะรักตัวเอง เล...
กลไกในการลดการเข้าถึงบุหรี่แบบมีส่วนร่วม...

วารสาร Nicotine and Tobacco Research ฉบับเดือนกุมภาพันธ์มุ่งเน้นเกี่ยวกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ https://t.co/nEjUqILf40

by Tobacco Control TRC

ข่าวสาร ศจย.

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ / และกิจกรรม ศจย.
 2. Community / Press Release
 3. BMJ / TRC global Research News
Mar 09, 2017
สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึ...
Mar 03, 2017
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)มีมติเอกฉันท์ 202 เสียงเห็นชอบวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เห็นควรให้ประกาศใช...
Feb 27, 2017
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่สโมสรกองทัพบก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับเครือข่ายควบคุมยาสูบจัดเสนวนาและแถลงข่าว “โค้งส...
Mar 22, 2017
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ด้วยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เ...
Mar 24, 2017
Implementation of key demand-reduction measures of the WHO FCTC and change in smoking prevalence in 126 countries : https://goo.gl/5Es59D &n...
Jun 28, 2015
Editorial Price and trade: World No Tobacco Day 2015. Matthew Rimmer Continued implications of taxing roll-your-own tobacco as pipe tobacco in t...

สื่อวิดิทัศน์ จาก ศจย.

 • TRC E Learning Class 3
 • องค์การอนามัยโลก แนะไทยออกกฎหมายคุมยาสูบ  ข่าวต้นชั่วโมง 27 ก ค 59
 • องค์การอนามัยโลกหนุนไทยออกกฎหมายควบคุมยาสูบ 270759
 • คนสร้างสุข ตอนที่ 22 : ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
 • มหากาพย์การหลีกเลี่ยงภาษีของฟิลลิป มอร์ริส
 • เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย  ข้างหลังภาพ ข้างหลังควัน บุหรี่ 2 มิ ย 59ipad
 • พลิกปมข่าว  ศึกธุรกิจบุหรี่ 31 พ ค 59
 • แนวทางการประเมินการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่
 • หนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
 • พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่วันนี้แล้วต้องทรมานจากการเป็นคนไร้กล่องเสียงในอนาคต
 • พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่แล้วอนาคตต้องใช้เครื่องช่วยออกเสียงแบบนี้
 • WHO-MSG Tobacco Thailand
 • พรบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่
 • โฆษณารณรงค์เลิกสูบบุหรี่ สสส ชุด ”ถึงคนสูบบุหรี่” 45 วินาที
 • Why Point of Sale Tobacco Marketing Matters
 • Thai Smoking Kid Ad goes viral
 • Hookah not safer than cigarettes!
 • Asia China’s Smoking Addiction

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner

TRC Research Update

Rtrc banner

1B5 banner