ศจย. เป็นหน่วยวิจัยและหน่วยสนับสนุนหลักด้านวิจัยและจัดการความรู้ด้านควบคุมยา สูบของประเทศไทย และมีเครือข่ายระดับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค SEARO

ศจย. เป็นหน่วยวิจัยและหน่วยสนับสนุนหลักด้านวิจัยและจัดการความรู้ด้านควบคุมยา สูบของประเทศไทย และมีเครือข่ายระดับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค SEARO

ศจย. เป็นหน่วยวิจัยและหน่วยสนับสนุนหลักด้านวิจัยและจัดการความรู้ด้านควบคุมยา สูบของประเทศไทย และมีเครือข่ายระดับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค SEARO

previous arrow
next arrow
Slider

งานวิจัยตามมาตรา FCTC

ป้องกันการแทรกแซงของธุรกิจยาสูบต่อนโยบายสาธารณะ

ป้องกันการแทรกแซงของธุรกิจยาสูบต่อนโยบายสาธารณะ

ควบคุมบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ควบคุมบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

มาตรการควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย

มาตรการควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย

การวิจัยการสำรวจและการแลกเปลี่ยข้อมูล

การวิจัยการสำรวจ
และการแลกเปลี่ยข้อมูล

มาตรการราคาและภาษียาสูบ

มาตรการราคา
และภาษียาสูบ

ให้การศึกษาและสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

ให้การศึกษา
และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

ควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้เยาว์และการขายโดยผู้เยาว์

ควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้เยาว์และการขายโดยผู้เยาว์

การควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

การควบคุม
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

ปกป้องบุคคลจากควันบุหรี่

ปกป้องบุคคล
จากควันบุหรี่

ควบคุมการโฆษณาและการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ

ควบคุมการโฆษณาและการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ

ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาสูบ

ส่งเสริมการปลูกพืช
ทดแทนยาสูบ

ควบคุมสารประกอบและเปิดเผยข้อมูลส่วนประกอบยาสูบ

ควบคุมสารประกอบและเปิดเผยข้อมูลส่วนประกอบยาสูบ

มาตรการสำหรับการช่วยเลิกยาสูบ

มาตรการ
สำหรับการช่วยเลิกยาสูบ

ความรับผิดของธุรกิจยาสูบ

ความรับผิด
ของธุรกิจยาสูบ

ข่าวสารบุหรี่ / ประชาสัมพันธ์

เครือข่ายควบคุมยาสูบ

ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 06-4585-3818 | โทรสาร 02-201-1729