ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
Infographic
ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่

Read more

Press Release ศจย. แนะผู้ลงทุน ตรวจสอบก่อนลงทุนในกองทุนรวม....
PRESS RELEASE
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ข่าวเผยแพร่วั...

Read more

ประกาศเชิญชวน ผู้รับจ้างจัดทำปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ประกาศเชิญชวน ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)  โดยการสนับสนุนจา...

Read more

TOR โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งรัดการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไข พ.ศ.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช...

Read more

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
Research update
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560"ภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์" สิ่งที่...

Read more

CDC: Tips From Former Smokers - Terrie's Tip Ad
ข่าวประชาสัมพันธ์
Credit by : Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Smoking c...

Read more

ประกาศผลจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสต...

Read more

หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล TRC e learning Class 5
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยหล...

Read more

17th World Conference on Tobacco or Health
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศจย. ประกาศสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ 17th World Confer...

Read more

สธ.เร่งคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ภัยตัวใหม่
PRESS RELEASE
นักวิชาการเผย บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ นักสูบหน้าใหม่อยากลอง เป็...

Read more

ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
Press Release ศจย. แนะผู้ลงทุน ตรวจสอบก่...
ประกาศเชิญชวน ผู้รับจ้างจัดทำปฏิทินช่วยเ...
TOR โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งร...
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ...
CDC: Tips From Former Smokers - Terrie's...
ประกาศผลจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานป...
หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล TRC e learni...
17th World Conference on Tobacco or Heal...
สธ.เร่งคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ภัยตัวใหม...

ผลการวิจัยพบว่า การสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อาจกระตุ้นให้ทดลองสูบบุหรี่ธรรมดาได้ https://t.co/7XirPTvim0

by Tobacco Control TRC

ข่าวสาร ศจย.

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ / และกิจกรรม ศจย.
 2. Community / Press Release
 3. BMJ / TRC global Research News
Mar 09, 2017
สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึ...
Aug 06, 2017
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จะจ้าง...
Apr 18, 2017
จี้ รฟท.เร่งจัดการ หลังพบชานชาลา บนรถไฟ นักสูบ-พ่อค้าเร่ขายบุหรี่เพียบขัด กม. งานวิจัยพบพ่อค้าเร่ขายบุหรี่บนรถไฟเส้นล่องใต้เยอะสุด ด้านนักสูบฝ่าฝ...
May 23, 2017
ถอดบทเรียน : ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ “เป็นศูนย์บริการด่านแรกแบบปฐมภูมิในชุมชนที่มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ และประชาชนมีสุ...
Aug 30, 2017
Susceptibility to cigarette smoking among middle and high school e-cigarette users in CanadaA study of smoking susceptibility used “data drawn from th...
Jun 28, 2015
Editorial Price and trade: World No Tobacco Day 2015. Matthew Rimmer Continued implications of taxing roll-your-own tobacco as pipe tobacco in t...

สื่อวิดิทัศน์ จาก ศจย.

 • ภัยบุหรี่ไฟฟ้า ตอนที่ 5
 • ภัยบุหรี่ไฟฟ้า ตอนที่ 4
 • ภัยบุหรี่ไฟฟ้า ตอนที่ 3
 • ภัยบุหรี่ไฟฟ้า ตอนที่ 2
 • ภัยบุหรี่ไฟฟ้า ตอนที่ 1
 • CDC: Tips From Former Smokers - Terrie's Tip Ad
 • TRC E Learning Class 3
 • องค์การอนามัยโลก แนะไทยออกกฎหมายคุมยาสูบ  ข่าวต้นชั่วโมง 27 ก ค 59
 • องค์การอนามัยโลกหนุนไทยออกกฎหมายควบคุมยาสูบ 270759
 • คนสร้างสุข ตอนที่ 22 : ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
 • มหากาพย์การหลีกเลี่ยงภาษีของฟิลลิป มอร์ริส
 • เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย  ข้างหลังภาพ ข้างหลังควัน บุหรี่ 2 มิ ย 59ipad
 • พลิกปมข่าว  ศึกธุรกิจบุหรี่ 31 พ ค 59
 • แนวทางการประเมินการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่
 • หนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
 • พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่วันนี้แล้วต้องทรมานจากการเป็นคนไร้กล่องเสียงในอนาคต
 • พร้อมมั้ย ถ้าสูบบุหรี่แล้วอนาคตต้องใช้เครื่องช่วยออกเสียงแบบนี้
 • WHO-MSG Tobacco Thailand

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner

TRC Research Update

Rtrc banner

1B5 banner