Search

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน "

ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน "

เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน " วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับชม Facebook LIVE ได้ที่ : ชวนช่วยเลิกบุหรี่ : https://www.facebook.com/quitsmokingmedia แอบกระซิบว่า มาร่วมลุ้นรับของรางวัลภายในกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ใน LIVE

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2563 : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2563 : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

สิงห์อมควันไทย เกินครึ่งเมินนิโคตินช่วงโควิดระบาด ฉบับนี้พบกับข่าวสาร ผลการสำรวจข้อมูลด้านการบริโภคยาสูบช่วง COVID-19 / พร้อมข้อแนะนำการเลิกสูบบุหรี่เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของประเทศไทย / และการประชุมวิชาการ New normal ศจย.ปลื้ม รณรงค์ชวนคนเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดช่วงไวรัสก่อโรคโควิด 19 ยังแพร่ระบาดทั่วโลก ได้ผลดีแม้มีมาตรการผ่อนปรน พบคนไทยเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่องจนปัจจุบันมากถึง ร้อยละ 57

ช่องทางช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ช่องทางช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

อีกหนึ่งช่องทางช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องรอสายว่าง ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์แชท แค่คลิกแล้วกรอกข้อมูลทิ้งไว้ที่ U-Quit 👇🏽 http://www.thailandquitline.or.th/urefer/uquit/จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ จะติดต่อกลับทันทีตามเวลาที่คุณระบุไว้ค่ะ

บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง Covid-19

บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง Covid-19

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการเรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง Covid-19" ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม วนธารา รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

"ประกาศเลื่อน การจัดงาน APACT2020"  เป็นวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ Central World กรุงเทพฯ

"ประกาศเลื่อน การจัดงาน APACT2020" เป็นวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ Central World กรุงเทพฯ

"ประกาศเลื่อน การจัดงาน APACT2020" เป็นวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ Central World กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศ จากงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำศาสนาฯในภาคใต้”

รางวัลชนะเลิศ จากงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำศาสนาฯในภาคใต้”

รางวัลชนะเลิศ จากงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำศาสนาฯในภาคใต้” ในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศจย. ขอแสดงความยินดี กับผลงานของคณะทำงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบภาคใต้ (NODE ใต้ ศจย.) โดย คุณศิริพร จิดารัตน์ นักวิจัยภายใต้ ในการดูแลของ รศ.ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย

อบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว

อบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว

"อบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว" (ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ) โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 910A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สุดยอดนักวิจัย NODE เหนือ

สุดยอดนักวิจัย NODE เหนือ

หนึ่งในทีมนักวิจัยของ NODE เหนือ จากการดำเนิน "โครงการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบภาคเหนือ" ของ "หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ ปีที่ 6 พ.ศ.2562" ในปีที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Creator หน้าใหม่ที่จะช่วยสร้างสื่อ สังคมไร้ควัน ลดเสี่ยงโควิด19 “Digitor Thailand”

Creator หน้าใหม่ที่จะช่วยสร้างสื่อ สังคมไร้ควัน ลดเสี่ยงโควิด19 “Digitor Thailand”

“โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น / ครีเอเตอร์ Content / เลือกไม่สูบบนโลกออนไลน์” Creator หน้าใหม่ที่จะช่วยสร้างสื่อ สังคมไร้ควัน ลดเสี่ยงโควิด19 “Digitor Thailand” ฮาริส มาศชาย PM (Project Manager) หน่วยจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ พื้นที่ภาคใต้ โดยสำนัก 6 สร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Main Menu

ค้นหาบทความจาก ศจย. ที่นี่
Articles
Categories