Press release ศจย.

หนุนผู้ใช้แรงงานและประชาชนไทย เลิกบุหรี่ลดเสี่ยง COVID-19

หนุนผู้ใช้แรงงานและประชาชนไทย เลิกบุหรี่ลดเสี่ยง COVID-19

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผยผลสำรวจล่าสุด โดย ศจย. ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ได้ทำ ‘การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานการณ์ COVID-19’ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2563 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ คือ ผู้ใช้แรงงานกลุ่มนอกระบบ เช่น รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง แท็กซี่ งานบ้าน เกษตร และประมง และผู้ใช้แรงงานกลุ่มในระบบ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างร้าน เป็นต้น

เลิกสูบยาสูบทุกชนิด ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาชีวิตคุณ

เลิกสูบยาสูบทุกชนิด ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาชีวิตคุณ

เลิกสูบยาสูบทุกชนิด ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาชีวิตคุณ ยังทำให้คุณไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตของผู้อื่น เพราะทรัพยากรโรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอรักษาผู้ป่วย COVID-19 | ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นที่น่าเป็นห่วงทั่วโลก

นักวิชาการ ท้วง อย่าใช้ช่วงเวลาวิกฤติ “COVID-19” เข้าร่วม ความตกลง “CPTPP” อย่างไม่รอบคอบ หวั่น กระทบ “การควบคุมยาสูบ” ของประเทศไทย

นักวิชาการ ท้วง อย่าใช้ช่วงเวลาวิกฤติ “COVID-19” เข้าร่วม ความตกลง “CPTPP” อย่างไม่รอบคอบ หวั่น กระทบ “การควบคุมยาสูบ” ของประเทศไทย

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า “ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ของประเทศไทย ตอนนี้ขอให้รัฐบาล อย่าพึ่งให้เห็นชอบเข้าร่วม ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP ขอให้รัฐบาลพิจารณาผลกระทบของกรอบความตกลงให้ชัดเจนเสียก่อน ความน่ากังวลของความตกลง CPTPP กับการควบคุมยาสูบ

สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ยิ่งเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจาก COVID-19 เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก

สูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ยิ่งเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจาก COVID-19 เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผยข้อมูล ของสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการติดยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา (National Institute on Drug Abuse: NIDA) พบว่า COVID-19 คุกคามประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งพิษภัยจากการสูบในยามปกติจัดว่ารุนแรงต่อสุขภาพในระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว

นักวิชาการเตือน  “ไอของบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19  ไปยังคนจำนวนมากได้”

นักวิชาการเตือน “ไอของบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19 ไปยังคนจำนวนมากได้”

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวเตือนถึงความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีผลต่อการลดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้เพิ่มความเสี่ยงเป็น COVID-19 เพราะในไอของบุหรี่ไฟฟ้า มีสารโลหะหนัก เช่น นิเกิล โครเมียม ที่มีพิษต่อปอด แคดเมียมที่มีพิษต่อไต และสารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน อะเซตตัลดีไฮด์

ภาษียาสูบของไทย เครื่องมือนโยบายหรือตลกร้ายที่หลายคนไม่รู้ หรือแกล้งไม่รู้ ?

ภาษียาสูบของไทย เครื่องมือนโยบายหรือตลกร้ายที่หลายคนไม่รู้ หรือแกล้งไม่รู้ ?

จากข่าวที่มีการผลักดันให้ขึ้นภาษียาสูบและเกษตรกรชาวไร่ยาสูบรวมทั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบออกมาคัดค้านนั้นเป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจได้ถึงความเดือดร้อน และเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องพิจารณาแก้ไขโดยด่วน นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2550 – 2551

เลื่อน! ขึ้นภาษียาสูบ รัฐช้ำ! เสียรายได้ 4,000 ล้านบาท

เลื่อน! ขึ้นภาษียาสูบ รัฐช้ำ! เสียรายได้ 4,000 ล้านบาท

นักวิชาการเผย ปีที่ผ่านมา เลื่อนไม่ปรับภาษียาสูบเพิ่มขึ้น ทำรัฐสูญเสียรายได้จากภาษียาสูบเกือบ 4,000 ล้านบาท แนะเพิ่มภาษียาสูบให้ราคายาสูบสูงขึ้น จะลดการบริโภคยาสูบลง และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ชี้ปีนี้กรมสรรพสามิตห้ามเลื่อนปรับอัตราภาษียาสูบอีก

วัยรุ่นสหรัฐฯ ก่อตั้งมูลนิธิ เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายจริง

วัยรุ่นสหรัฐฯ ก่อตั้งมูลนิธิ เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายจริง

วัยรุ่นสหรัฐฯ ก่อตั้งมูลนิธิเตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายจริง หลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดพังเกือบตาย ต้องเปลี่ยนปอดทั้งสองข้าง นักวิชาการชี้เป็นตัวอย่างให้วัยรุ่นไทยรู้เท่าทันและตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

นักวิชาการเตือน หยุดสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า สร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง ป้องกันไวรัสโคโรนา

นักวิชาการเตือน หยุดสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า สร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง ป้องกันไวรัสโคโรนา

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา เป็นที่จับตาในกระแสโลกและในประเทศไทย ซึ่งเป็นไวรัสที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงอาการของโรคที่รุนแรงมากขึ้น เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ (MERS) ที่เคยระบาดในตะวันออกกลาง และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)

X

Main Menu