ปกป้องบุคคลจากควันบุหรี่

งานวิจัยตามมาตรา FCTC

ป้องกันการแทรกแซงของธุรกิจยาสูบต่อนโยบายสาธารณะ

ป้องกันการแทรกแซงของธุรกิจยาสูบต่อนโยบายสาธารณะ

ควบคุมบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ควบคุมบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

มาตรการควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย

มาตรการควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย

การวิจัยการสำรวจและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

การวิจัยการสำรวจ
และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

มาตรการราคาและภาษียาสูบ

มาตรการราคา
และภาษียาสูบ

ให้การศึกษาและสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

ให้การศึกษา
และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

ควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้เยาว์และการขายโดยผู้เยาว์

ควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้เยาว์และการขายโดยผู้เยาว์

การควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

การควบคุม
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

ปกป้องบุคคลจากควันบุหรี่

ปกป้องบุคคล
จากควันบุหรี่

ควบคุมการโฆษณาและการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ

ควบคุมการโฆษณาและการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ

ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาสูบ

ส่งเสริมการปลูกพืช
ทดแทนยาสูบ

ควบคุมสารประกอบและเปิดเผยข้อมูลส่วนประกอบยาสูบ

ควบคุมสารประกอบและเปิดเผยข้อมูลส่วนประกอบยาสูบ

มาตรการสำหรับการช่วยเลิกยาสูบ

มาตรการ
สำหรับการช่วยเลิกยาสูบ

ความรับผิดของธุรกิจยาสูบ

ความรับผิด
ของธุรกิจยาสูบ

รายการเอกสารดาวน์โหลด จะแสดงผลได้ดี

แนะนำให้ใช้งานบน Tablet / PC / laptop