Press release ศจย.

อนุทิน ประกาศจุดยืน ไทยไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ

อนุทิน ประกาศจุดยืน ไทยไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ

รองนายกฯ อนุทิน ประกาศจุดยืน ไทยไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ป้องกันสุขภาพเด็ก เยาวชน ตั้งแต่ต้นทาง เร่งบังคับใช้กม. อย่างเคร่งครัด เวทีประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ชี้ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยซ่อนเร้นในสังคม รวมงานวิจัยทั่วโลกเกือบ 7 พันชิ้น พบโรคแทรกซ้อนจากบุหรี่ไฟฟ้าทุกระบบในร่างกาย เสี่ยงปอดอุดกั้น เส้นเลือดสมองและหัวใจตีบ

หมอเด็กห่วงเด็กไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมีประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง

หมอเด็กห่วงเด็กไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมีประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง

หมอเด็กห่วงเด็กไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมีประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง มากกว่าเด็กที่ไม่เคยสูบถึง 3-4 เท่า ในขณะที่สังคมไทยกำลังตื่นตระหนกกับปัญหากัญชาจะทำลายสมองเด็กและเยาวชน สถิติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กไทยก็เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจเช่นกัน รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ห่วงเยาวชนไทย เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่าย หลังพบขายบุหรี่ไฟฟ้า ทางสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก

ห่วงเยาวชนไทย เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่าย หลังพบขายบุหรี่ไฟฟ้า ทางสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก

รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยงานวิจัยล่าสุด เรื่อง ‘การสำรวจเยาวชนไทยในสถานศึกษา ปี 2564’ โดยสำรวจการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเสี่ยงสูง คือ เยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมปลาย อาชีวศึกษา

“บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า”  ไม่ช่วยชาวไร่ยาสูบ “พืชทดแทนยาสูบ”  คือทางรอด

“บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ช่วยชาวไร่ยาสูบ “พืชทดแทนยาสูบ” คือทางรอด

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด จะมีส่วนประกอบของสารนิโคตินที่มีฤทธิ์เสพติดสูง โดยนิโคตินพบในใบยาสูบตามธรรมชาติ (Natural Nicotine) ส่วนนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะเลือกใช้นิโคตินสังเคราะห์

บุหรี่ไฟฟ้าทำให้สูญเสีย เสี่ยงโรคร้าย เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร

บุหรี่ไฟฟ้าทำให้สูญเสีย เสี่ยงโรคร้าย เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร

นักวิชาการเตือน ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้สูญเสียอย่างมาก ทั้งทางเศรษฐกิจ เสี่ยงโรคร้ายแรง เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร ชี้รัฐต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่ในประเทศไทย โดยคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ห้ามขาย บุหรี่ไฟฟ้า และเร่งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบฝ่าฝืนอย่างจริงจัง

Press Release: ตีแผ่ ข้อเท็จจริง บุหรี่ไฟฟ้า

Press Release: ตีแผ่ ข้อเท็จจริง บุหรี่ไฟฟ้า

ในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวของข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก ซึ่งสร้างความสับสนแก่ประชาชน ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงรวบรวมข้อเท็จจริงสรุปเป็น 4 ประเด็น ดังนี้

นักวิชาการ หนุนให้รัฐบาลคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขายครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า

นักวิชาการ หนุนให้รัฐบาลคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขายครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า

นักวิชาการ หนุนให้รัฐบาลคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขายครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า เพราะเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการปกป้องเยาวชนไทย | ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยผลสำรวจล่าสุด โดยสวนดุสิตโพล

หนุน รมช.คลัง “ปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้า” ชี้หน่วยงานปราบปราม

หนุน รมช.คลัง “ปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้า” ชี้หน่วยงานปราบปราม

หนุน รมช.คลัง “ปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้า” ชี้หน่วยงานปราบปราม ต้องเร่งจับกุมการนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย | ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึง ตามที่มีข่าวของมติชน

กป้องเยาวชนไทย ตัดวงจรเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าชี้เร่งสื่อสารข้อเท็จจริง

กป้องเยาวชนไทย ตัดวงจรเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าชี้เร่งสื่อสารข้อเท็จจริง

ปกป้องเยาวชนไทย ตัดวงจรเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าชี้เร่งสื่อสารข้อเท็จจริง ถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าและเร่งบังคับใช้กฎหมาย ห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าเข้มข้นจริงจัง | ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผย งานวิจัยล่าสุด เรื่อง ‘การศึกษาการสื่อสารการตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในสื่อสังคมเครือข่าย (social media network) และการสูบบุหรี่ฟ้าในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวัยทำงาน ปี 2564’

X

Main Menu