Press release ศจย.

งานวิจัยยืนยัน เด็กตายก่อนวัยอันควร เพราะพ่อแม่สูบบุหรี่

งานวิจัยยืนยัน เด็กตายก่อนวัยอันควร เพราะพ่อแม่สูบบุหรี่

งานวิจัยยืนยัน เด็กตายก่อนวัยอันควร เพราะพ่อแม่สูบบุหรี่ Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) | ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผยงานวิจัยล่าสุด โดย ดร. Stanton Glantz มหาวิทยาลัย UCSF ประเทศสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ในวารสาร the International Journal of Epidemiology ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ได้นำข้อมูลสำรวจระดับประเทศจำนวน 8 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ระหว่างปีพ.ศ.2548-2559 จำนวน 69,142 ครัวเรือน

วิจัยพบโจ๋อมควันเต็มมหา’ลัย

วิจัยพบโจ๋อมควันเต็มมหา’ลัย

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) วิจัยพบโจ๋อมควันเต็มมหา’ลัยนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย จากการสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง พบว่า 32.2% เห็นการสูบบุหรี่และเคยได้รับควันบุหรี่มือสองภายในมหาวิทยาลัย โดยบริเวณที่พบเห็นการสูบบุหรี่มากที่สุด ได้แก่ ห้องน้ำบนอาคารเรียน บริเวณอาคารจอดรถและบริเวณทางเท้า นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ถึง 73.8% ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมยาสูบของไทย

สถิติโชว์โจ๋หญิงในเมืองมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น พบ 4 ปัจจัยส่งผลให้โจ๋หญิง ก้าวเข้าสู่สังคมอมควัน

สถิติโชว์โจ๋หญิงในเมืองมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น พบ 4 ปัจจัยส่งผลให้โจ๋หญิง ก้าวเข้าสู่สังคมอมควัน

สถิติโชว์โจ๋หญิงในเมืองมีแนวโน้มสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น พบ 4 ปัจจัยส่งผลให้โจ๋หญิง ก้าวเข้าสู่สังคมอมควัน | Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ข่าวเผยแพร่: วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 พบอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีในเขตเมืองพุ่งสูงขึ้นเกือบเท่าตัว จาก 0.8% เมื่อการสำรวจปี 2557

สิงห์นักสูบฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและชานชาลากว่า 70%

สิงห์นักสูบฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและชานชาลากว่า 70%

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) | ข่าวเผยแพร่: วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที) สิงห์นักสูบฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและชานชาลากว่า 70% นักวิชาการห่วงผลกระทบควันมือสอง หลังพบสิงห์นักสูบฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถไฟและชานชาลากว่า 70% ชี้เร่งรัดบังคับใช้กฎหมายจริงจังห้ามขายห้ามสูบ พื้นที่สาธารณะต้องปลอดบุหรี่ ขยายพื้นที่ปลอดภัยให้คนไทย

ศจย วิจัยผลักดันนโยบายควบคุมยาสูบหนุนรัฐกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ศจย วิจัยผลักดันนโยบายควบคุมยาสูบหนุนรัฐกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ศจย.วิจัยผลักดันนโยบายควบคุมยาสูบหนุนรัฐกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ | Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข่าวเผยแพร่: วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)

X

Main Menu