Press release ศจย.

ควันบุหรี่มือสาม ไม่เห็นควัน แต่อันตราย

ควันบุหรี่มือสาม ไม่เห็นควัน แต่อันตราย

แพทย์เตือน ควันบุหรี่มือสามแม้ไม่เห็นควันแต่อันตราย ผู้ที่สัมผัสควันบุหรี่มือสามทางผิวหนังทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง ส่งผลเสียต่อการทำหน้าที่ของโปรตีนในพลาสมามนุษย์ และก่อเกิดมะเร็งได้

ไทยพบป่วยปอดอักเสบรุนแรง (EVALI) อีก!!

ไทยพบป่วยปอดอักเสบรุนแรง (EVALI) อีก!!

ไทยพบป่วยปอดอักเสบรุนแรง (EVALI) อีก!! จากบุหรี่ไฟฟ้า หวั่นคนไม่รู้อันตราย"  วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุทิน ประกาศจุดยืน ไทยไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ

อนุทิน ประกาศจุดยืน ไทยไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ

รองนายกฯ อนุทิน ประกาศจุดยืน ไทยไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ป้องกันสุขภาพเด็ก เยาวชน ตั้งแต่ต้นทาง เร่งบังคับใช้กม. อย่างเคร่งครัด เวทีประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ชี้ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยซ่อนเร้นในสังคม รวมงานวิจัยทั่วโลกเกือบ 7 พันชิ้น พบโรคแทรกซ้อนจากบุหรี่ไฟฟ้าทุกระบบในร่างกาย เสี่ยงปอดอุดกั้น เส้นเลือดสมองและหัวใจตีบ

หมอเด็กห่วงเด็กไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมีประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง

หมอเด็กห่วงเด็กไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมีประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง

หมอเด็กห่วงเด็กไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมีประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง มากกว่าเด็กที่ไม่เคยสูบถึง 3-4 เท่า ในขณะที่สังคมไทยกำลังตื่นตระหนกกับปัญหากัญชาจะทำลายสมองเด็กและเยาวชน สถิติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กไทยก็เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจเช่นกัน รศ.นพ.ชัยยศ คงคติธรรม หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ห่วงเยาวชนไทย เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่าย หลังพบขายบุหรี่ไฟฟ้า ทางสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก

ห่วงเยาวชนไทย เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่าย หลังพบขายบุหรี่ไฟฟ้า ทางสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก

รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยงานวิจัยล่าสุด เรื่อง ‘การสำรวจเยาวชนไทยในสถานศึกษา ปี 2564’ โดยสำรวจการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเสี่ยงสูง คือ เยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมปลาย อาชีวศึกษา

“บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า”  ไม่ช่วยชาวไร่ยาสูบ “พืชทดแทนยาสูบ”  คือทางรอด

“บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ช่วยชาวไร่ยาสูบ “พืชทดแทนยาสูบ” คือทางรอด

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด จะมีส่วนประกอบของสารนิโคตินที่มีฤทธิ์เสพติดสูง โดยนิโคตินพบในใบยาสูบตามธรรมชาติ (Natural Nicotine) ส่วนนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะเลือกใช้นิโคตินสังเคราะห์

บุหรี่ไฟฟ้าทำให้สูญเสีย เสี่ยงโรคร้าย เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร

บุหรี่ไฟฟ้าทำให้สูญเสีย เสี่ยงโรคร้าย เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร

นักวิชาการเตือน ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้สูญเสียอย่างมาก ทั้งทางเศรษฐกิจ เสี่ยงโรคร้ายแรง เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร ชี้รัฐต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่ในประเทศไทย โดยคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ห้ามขาย บุหรี่ไฟฟ้า และเร่งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบฝ่าฝืนอย่างจริงจัง

Press Release: ตีแผ่ ข้อเท็จจริง บุหรี่ไฟฟ้า

Press Release: ตีแผ่ ข้อเท็จจริง บุหรี่ไฟฟ้า

ในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวของข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก ซึ่งสร้างความสับสนแก่ประชาชน ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงรวบรวมข้อเท็จจริงสรุปเป็น 4 ประเด็น ดังนี้

นักวิชาการ หนุนให้รัฐบาลคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขายครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า

นักวิชาการ หนุนให้รัฐบาลคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขายครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า

นักวิชาการ หนุนให้รัฐบาลคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขายครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า เพราะเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการปกป้องเยาวชนไทย | ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยผลสำรวจล่าสุด โดยสวนดุสิตโพล

X

Main Menu