Press release ศจย.

ศจย.หนุน ขับเคลื่อน นักสาธารณสุขชุมชนทำงานควบคุมยาสูบในพื้นที่

ศจย.หนุน ขับเคลื่อน นักสาธารณสุขชุมชนทำงานควบคุมยาสูบในพื้นที่

วันที่ 1 เมษายน 2566 ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้เป็นประธาน และร่วมบรรยายให้กับ กิจกรรมอบรมการควบคุมยาสูบของหน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง โดย มี อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร เป็นผู้จัดการ

บทเรียน “ประเทศไม่แบนบุหรี่ไฟฟ้า” ล้วนเกิดวิกฤตระบาดในเยาวชน

บทเรียน “ประเทศไม่แบนบุหรี่ไฟฟ้า” ล้วนเกิดวิกฤตระบาดในเยาวชน

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมาย ได้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน อาทิ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน

Press Release เผยผลสำรวจ 75 ประเทศทั่วโลกพบ “Ban บุหรี่ไฟฟ้า”  มาตรการดีสุด ปกป้องเยาวชน

Press Release เผยผลสำรวจ 75 ประเทศทั่วโลกพบ “Ban บุหรี่ไฟฟ้า” มาตรการดีสุด ปกป้องเยาวชน

นักวิชาการ เผยผลสำรวจ 75 ประเทศทั่วโลก พบว่านโยบาย Ban บุหรี่ไฟฟ้า เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการปกป้องเยาวชน ชี้ไทยมีมาตรการห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าชัด แนะเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าในออนไลน์ ซึ่งเป็นหน้าที่กระทรวงดิจิทัลโดยตรง

เยาวชน เสี่ยง ซึมเศร้า วิตกกังวล คิดฆ่าตัวตายจาก บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา

เยาวชน เสี่ยง ซึมเศร้า วิตกกังวล คิดฆ่าตัวตายจาก บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผยข้อมูลล่าสุด จากบทความการประชุมวิชาการของ American Heart Association Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Scientific Sessions ค.ศ.2023 ระบุถึงการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการสูบไอบุหรี่ไฟฟ้า

งานวิจัยยืนยัน “บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ช่วยเลิกบุหรี่

งานวิจัยยืนยัน “บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ช่วยเลิกบุหรี่

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า งานวิจัยยืนยัน บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่มวน โดยจากการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งใช้ข้อมูลจากการสำรวจยาสูบของเยาวชนระดับประเทศ (National Youth Tobacco Surveys, NYTS)

เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า

เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2566 นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้า กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2564 พบว่า ประชากรไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 78,742 คน

ควันบุหรี่มือสอง อันตรายมากกว่าที่คิด

ควันบุหรี่มือสอง อันตรายมากกว่าที่คิด

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าบุหรี่คร่าชีวิตประชากรโลกมากถึง 8 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนนี้ 1.2 ล้านคน คือผู้ที่สัมผัสกับ ‘ควันบุหรี่มือสอง’ (Secondhand Smoke, SHS) โดยประเมินว่า SHS คร่าชีวิตเด็กมากถึง 65,000 รายต่อปี ซึ่งเด็กมีความเสี่ยงสูงกว่า 50-100%

ศจย. เผยผลวิจัย ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ “มากกว่า 7,000 ชิ้น”

ศจย. เผยผลวิจัย ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ “มากกว่า 7,000 ชิ้น”

ศจย. เผยผลวิจัย ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ “มากกว่า 7,000 ชิ้น” ยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อระบบต่างๆ ของร่างกายชัดเจน ชี้ ไอบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ “มากกว่า 100 ชนิด” เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวปรากฏเกี่ยวกับรายงานผลการพิจารณาศึกษา

นักวิชาการชี้ “บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ได้เป็นปัจจัยทำให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลงและไม่ช่วยเลิกบุหรี่มวน

นักวิชาการชี้ “บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ได้เป็นปัจจัยทำให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลงและไม่ช่วยเลิกบุหรี่มวน

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า จากการที่มีการกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถใช้เลิกบุหรี่ได้ และเป็นเหตุให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลงในปีพศ.2564นั้น หากพิจารณาข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีพศ.2534-2564 จะพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง

X

Main Menu