Press release ศจย.

แถลงการณ์จุดยืน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

แถลงการณ์จุดยืน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

แถลงการณ์จุดยืน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ “ขอให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชย์ และผู้กำหนดนโยบาย ยุติการสนับสนุนอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้า ที่มุ่งเป้าล่าเหยื่อเด็กและเยาวชนให้เป็นนักสูบหน้าใหม่” ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

งานวิจัยจากประเทศอังกฤษ จะสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่างานวิจัยจากประเทศอื่น 2 เท่า

งานวิจัยจากประเทศอังกฤษ จะสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่างานวิจัยจากประเทศอื่น 2 เท่า

ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยจากสถาบันสาธารณสุข ประเทศเม็กซิโก ได้ทบทวนงานวิจัย 697 ชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่าง ค.ศ.2017-2020 ถึงความสัมพันธ์ของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจ และประเทศที่มาของงานวิจัย

“บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Gen5” มุ่งล่าเหยื่อเยาวชน

“บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Gen5” มุ่งล่าเหยื่อเยาวชน

นักวิชาการเตือน พ่อแม่ ครู ระวัง “บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Gen5” มุ่งเป้าเยาวชน ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเลียนแบบตุ๊กตา ของเล่น สีสันน่ารักสะดุดตา แถมรสชาติ 3in1 แยกไม่ออกอันไหนบุหรี่ไฟฟ้า อันไหนของเล่น !

ศจย.หนุน ขับเคลื่อน นักสาธารณสุขชุมชนทำงานควบคุมยาสูบในพื้นที่

ศจย.หนุน ขับเคลื่อน นักสาธารณสุขชุมชนทำงานควบคุมยาสูบในพื้นที่

วันที่ 1 เมษายน 2566 ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้เป็นประธาน และร่วมบรรยายให้กับ กิจกรรมอบรมการควบคุมยาสูบของหน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง โดย มี อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร เป็นผู้จัดการ

บทเรียน “ประเทศไม่แบนบุหรี่ไฟฟ้า” ล้วนเกิดวิกฤตระบาดในเยาวชน

บทเรียน “ประเทศไม่แบนบุหรี่ไฟฟ้า” ล้วนเกิดวิกฤตระบาดในเยาวชน

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมาย ได้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน อาทิ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน

Press Release เผยผลสำรวจ 75 ประเทศทั่วโลกพบ “Ban บุหรี่ไฟฟ้า”  มาตรการดีสุด ปกป้องเยาวชน

Press Release เผยผลสำรวจ 75 ประเทศทั่วโลกพบ “Ban บุหรี่ไฟฟ้า” มาตรการดีสุด ปกป้องเยาวชน

นักวิชาการ เผยผลสำรวจ 75 ประเทศทั่วโลก พบว่านโยบาย Ban บุหรี่ไฟฟ้า เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการปกป้องเยาวชน ชี้ไทยมีมาตรการห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าชัด แนะเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าในออนไลน์ ซึ่งเป็นหน้าที่กระทรวงดิจิทัลโดยตรง

เยาวชน เสี่ยง ซึมเศร้า วิตกกังวล คิดฆ่าตัวตายจาก บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา

เยาวชน เสี่ยง ซึมเศร้า วิตกกังวล คิดฆ่าตัวตายจาก บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผยข้อมูลล่าสุด จากบทความการประชุมวิชาการของ American Heart Association Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Scientific Sessions ค.ศ.2023 ระบุถึงการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการสูบไอบุหรี่ไฟฟ้า

งานวิจัยยืนยัน “บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ช่วยเลิกบุหรี่

งานวิจัยยืนยัน “บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ช่วยเลิกบุหรี่

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า งานวิจัยยืนยัน บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่มวน โดยจากการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งใช้ข้อมูลจากการสำรวจยาสูบของเยาวชนระดับประเทศ (National Youth Tobacco Surveys, NYTS)

เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า

เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2566 นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้า กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2564 พบว่า ประชากรไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 78,742 คน

X

Main Menu