Press release ศจย.

ผอ.WHOประจำประเทศไทย ได้เข้าให้ ‘ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

ผอ.WHOประจำประเทศไทย ได้เข้าให้ ‘ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

ผอ.WHOประจำประเทศไทย ได้เข้าให้ ‘ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า’ ต่อ กมธ.วิสามัญบุหรี่ไฟฟ้า ชี้บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย เสพติด เด็กเยาวชนตกเป็นเป้าหมายการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า แนะไทยซึ่งมีกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้วนั้น ควรเพิ่มความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย และรัฐควรปกป้องนโยบายสาธารณะจากการแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้า

ประธานกมธ.วิสามัญบุหรี่ไฟฟ้า” เรียกร้องฟังเสียงประชาชน ขอให้ “คงกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า

ประธานกมธ.วิสามัญบุหรี่ไฟฟ้า” เรียกร้องฟังเสียงประชาชน ขอให้ “คงกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า

นักวิชาการ เด็ก เยาวชน ยื่นหนังสือถึง “ประธานกมธ.วิสามัญบุหรี่ไฟฟ้า” เรียกร้องฟังเสียงประชาชน ขอให้ “คงกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า” และ “เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน” เพื่อปกป้องเด็กไทยจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบมีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าในสื่อออนไลน์จำนวนมาก

ทาง 2 แพร่ง ที่ไทยต้อง “เลือก” เพื่อปกป้องเยาวชนไทยจาก “บุหรี่ไฟฟ้า”

ทาง 2 แพร่ง ที่ไทยต้อง “เลือก” เพื่อปกป้องเยาวชนไทยจาก “บุหรี่ไฟฟ้า”

ทาง 2 แพร่ง ที่ไทยต้อง “เลือก” เพื่อปกป้องเยาวชนไทยจาก “บุหรี่ไฟฟ้า” ศจย. สพท. สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง “ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข” เสนอข้อเท็จจริง วิเคราะห์ 2 ทางเลือกของประเทศไทย “แบนหรือไม่แบนบุหรี่ไฟฟ้า”

บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า “ต้นทางแรก” เด็กและเยาวชน “ติดยาเสพติด”

บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า “ต้นทางแรก” เด็กและเยาวชน “ติดยาเสพติด”

บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า “ต้นทางแรก” เด็กและเยาวชน “ติดยาเสพติด” ต้องการปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาด ต้องปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า การใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนทำให้เสพติดนิโคติน ซึ่งถือเป็นต้นทางแรก ประตูเชื่อม (gateway) ให้ไปสู่การเสพติด ยาเสพติดอื่นๆ

บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า “ต้นทางแรก” เด็กและเยาวชน “ติดยาเสพติด”

บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า “ต้นทางแรก” เด็กและเยาวชน “ติดยาเสพติด”

บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า “ต้นทางแรก” เด็กและเยาวชน “ติดยาเสพติด” ต้องการปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาด ต้องปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า การใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนทำให้เสพติดนิโคติน ซึ่งถือเป็นต้นทางแรก ประตูเชื่อม (gateway) ให้ไปสู่การเสพติด ยาเสพติดอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น

บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า “ต้นทางแรก”  เด็กและเยาวชน “ติดยาเสพติด”

บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า “ต้นทางแรก” เด็กและเยาวชน “ติดยาเสพติด”

ต้องการปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาด ต้องปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า การใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนทำให้เสพติดนิโคติน ซึ่งถือเป็นต้นทางแรก ประตูเชื่อม (gateway) ให้ไปสู่การเสพติด ยาเสพติดอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนิโคตินที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนิโคตินสังเคราะห์

กฤตบุหรี่ไฟฟ้าไทย ระบาดเพิ่ม 10 เท่า ใน 1 ปี

กฤตบุหรี่ไฟฟ้าไทย ระบาดเพิ่ม 10 เท่า ใน 1 ปี

ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ กุมารแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึง วิกฤตบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่ระบาดเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 10 เท่า ใน 1 ปี ในเวทีเสวนา ‘บุหรี่ไฟฟ้ามหันภัยไม่เงียบล่าเยาวชน’ ของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา

เครือข่ายนักวิชาการ ผู้ปกครอง ครู เด็กและเยาวชน ยื่นหนังสือถึง “ประธานกมธ.วิสามัญบุหรี่ไฟฟ้า”

เครือข่ายนักวิชาการ ผู้ปกครอง ครู เด็กและเยาวชน ยื่นหนังสือถึง “ประธานกมธ.วิสามัญบุหรี่ไฟฟ้า”

เครือข่ายนักวิชาการ ผู้ปกครอง ครู เด็กและเยาวชน ยื่นหนังสือถึง “ประธานกมธ.วิสามัญบุหรี่ไฟฟ้า” เรียกร้องให้ คงกฎหมาย “ห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า” และ “เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วน” เพื่อปกป้องลูกหลานไทยจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า

เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายครอบครัว และเยาวชน “ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร”

เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายครอบครัว และเยาวชน “ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร”

เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายครอบครัว และเยาวชน “ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร” หลังพบ “พิรุธ” สภาฯ ตั้ง กมธ.วิสามัญบุหรี่ไฟฟ้า พบรายชื่อคนเกี่ยวข้องกับบริษัทบุหรี่ ชี้ผิดอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก วอนทบทวนใหม่ ทำภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย พร้อมจับตาการเลือกประธาน กมธ.วิสามัญฯ ขอคนเป็นกลาง

X

Main Menu