ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference)

และบูธนิทรรศการของหน่วยงานในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ จึงกำหนดรายละเอียดของการจัดงานไว้ตามเอกสารแนบท้าย
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศเชิญชวนบริษัทรับจัดงานประชุมที่สนใจยื่นใบเสนอราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ หากประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คุณรติกร เพมบริดจ์ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์ 085-802-8823 โทรสาร 02-201-1729 อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


พิมพ์