ขอเชิญร่วมประกวด ผลงานควบคุมยาสูบดีเด่นภาคเหนือ

ขอเชิญร่วมประกวด ผลงานควบคุมยาสูบดีเด่นภาคเหนือ

ขอเชิญร่วมประกวด ผลงานควบคุมยาสูบดีเด่นภาคเหนือ ในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ปี 2565 “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” ถ้าท่านมีผลงานด้านการควบคุมยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัย โครงการแก้ไขปัญหา หรือนวัตกรรม ขอเชิญส่งประกวดในงานนี้ !!!!!!

สำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตร ในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ปี 2565 “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม

  • ส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย หรือสรุปผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหา หรือผลของนวัตกรรมด้านการควบคุมยาสูบที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วภายในปี 2565 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  • ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบ ทาง E-mail ผู้ส่งผลงานประกวด
  • สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อ สรุปผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหา และนวัตกรรมด้านการควบคุมยาสูบได้ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกที่ลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/1gFpybmDOlJxpnPBx49Ym5fkB0jKFrL_y?usp=sharing

สามารถสอบถามและส่งผลงาน ได้ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือติดต่อ นางสาวกันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง ที่เบอร์โทร 084-4958834


พิมพ์