ข่าวประชาสัมพันธ์

การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ผิดหรือไม่ ?

การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ผิดหรือไม่ ?

ตามที่มีกลุ่มบุคคล พยายามแอบอ้าง เหมารวมว่าทาง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มีความเห็นร่วมว่า "การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ไม่เป็นความผิด" ไม่เป็นความจริง !!! เพราะถ้าพิจารณา จากหลักกฎหมายที่บังคับใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ คือ

ประกาศผลการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

ประกาศผลการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

ประกาศผลการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ในการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รูปแบบ Hybrid Conference โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

สสส. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565

สสส. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565

สสส. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565 (Thai Health Promotion Journal 2022) มาร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย ยกระดับข้อมูลวิชาการทางสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2565
เงินรางวัล Oral Presentation E-Poster Presentation

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564 ”รู้เท่าทันและเฝ้าระวังภัยคุกคามบุหรี่ไฟฟ้า” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette

National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette

การประชุมสัมนาเครือข่ายนักวิจัย เรื่อง "National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในรูปแบบ ONLINE เพื่อประชุมสัมมนาเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ และพยาบาลอบรมความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ

พลังขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่”พบกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

พลังขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่”พบกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

เตรียมรับชม รายการที่นี่มีเรื่อง ปี 3 ตอน “พลังขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่”พบกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เวลา 09.00-10.00 น. ทางช่อง Cable Channel 37HD และเครือข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ

การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิกครั้งที่13 (13th APACT 2021 Bangkok)

การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิกครั้งที่13 (13th APACT 2021 Bangkok)

การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิกครั้งที่13 (13th APACT 2021 Bangkok) ภาคีต้านบุหรี่ 4 พันคนทั่วโลกร่วมประชุม กำหนดอนาคตสังคมไร้ยาสูบ (Smoke free Society) อัพเดตบุหรี่เชื่อมโยงโควิด-19 ร่วมประกาศปฏิญญาเรียกร้อง 17 ข้อ พร้อมนำงานวิจัยมาปรับแผนการควบคุมยาสูบในไทย เพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะเยาวชนรับไม้ต่อ สร้างอนาคตสังคมไร้ยาสูบ

X

Main Menu