ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

อบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never One-day course วันที่ 20, 27 เมษายน และ 10, 12, 17 พฤษภาคม 2564 สิทธิประโยชน์จากการเข้ารับการอบร

"ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2

"ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2

"ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ขอเชิญติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live เพจ "ชวน ช่วย เลิกบุหรี่"

งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด "งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ" ในโอกาสนี้ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะ ผู้ช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา การรักษาพยาบาล และการส่งต่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเป็นอย่างดีตลอดเวลา ๒๕ ปี

โล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

โล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว และ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้รับ "โล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ" โดยได้รับเกียรติ จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบโล่ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์

จดหมายข่าว วิสฺสาส นานาสาระจาก ศจย. ฉบับประจำเดือน กันยายน 2563

จดหมายข่าว วิสฺสาส นานาสาระจาก ศจย. ฉบับประจำเดือน กันยายน 2563

อีกมิติของการสื่อสารงานวิจัย เชิงรุกส่งตรงข้อมูลวิชาการ ให้นักวิจัย นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2563 - 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563) ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การแถลงข่าว "โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"

การแถลงข่าว "โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"

การแถลงข่าว "โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" บุหรี่ ภัยเงียบของสังคมในยุคปัจจุบัน แต่จะทำอย่างไรให้สังคมไทยยุคใหม่ปลอดจากบุหรี่ พบกับมุมมอง ทัศนคติ ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และของวัยรุ่นยุคใหม่ กับความรับผิดชอบต่อสังคม ในการช่วยสร้างสังคมไทยให้ปลอดจากบุหรี่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศจย.จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิชาการ บูรณาการภาคี เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

ศจย.จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิชาการ บูรณาการภาคี เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ได้ดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ในฐานะเสาหลักด้านวิชาการเพื่อการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบของประเทศไทย ศจย.จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิชาการ บูรณาการภาคี เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

 ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน "

ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน "

เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน " วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับชม Facebook LIVE ได้ที่ : ชวนช่วยเลิกบุหรี่ : https://www.facebook.com/quitsmokingmedia แอบกระซิบว่า มาร่วมลุ้นรับของรางวัลภายในกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ใน LIVE

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2563 : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2563 : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

สิงห์อมควันไทย เกินครึ่งเมินนิโคตินช่วงโควิดระบาด ฉบับนี้พบกับข่าวสาร ผลการสำรวจข้อมูลด้านการบริโภคยาสูบช่วง COVID-19 / พร้อมข้อแนะนำการเลิกสูบบุหรี่เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของประเทศไทย / และการประชุมวิชาการ New normal ศจย.ปลื้ม รณรงค์ชวนคนเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดช่วงไวรัสก่อโรคโควิด 19 ยังแพร่ระบาดทั่วโลก ได้ผลดีแม้มีมาตรการผ่อนปรน พบคนไทยเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่องจนปัจจุบันมากถึง ร้อยละ 57

X

Main Menu