การประชุมปรึกษาหารือก้าวต่อไปของผู้ปกครอง ปกป้องลูกหลานจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า

การประชุมปรึกษาหารือก้าวต่อไปของผู้ปกครอง ปกป้องลูกหลานจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า

การประชุมปรึกษาหารือก้าวต่อไปของผู้ปกครอง ปกป้องลูกหลานจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เครือข่ายครอบครัวปลอดบุหรี่ เครือข่ายผู้ปกครอง ครู นักวิชาการ ร่วมหารือทิศทางการปกป้องลูกหลานจากบุหรี่ไฟฟ้า จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

 


พิมพ์