คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ในแคมแปญ “คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค และตัวแทนจุดจัดการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 10 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ เพื่อร่วมกันระดมความคิดพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานแคมแปญ “คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ในพื้นที่

โดยมีวิทยากร รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์จากภาคเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รู้กฎหมายเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง โดยนายอดิศักดิ์ พุ่มทอง นิติกรกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเหตุผลว่าทำไมต้องรณรงค์ “คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” โดยคุณบังอร ฤทธิภักดี เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตอบทุกข้อสงสัยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากับ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ในการอบรมครั้งนี้ ทั้ง 2 เครือข่ายได้ร่วมกันระดมความคิดในประเด็นคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางการปกป้องเด็กและเยาวชนไทยไม่ให้เสพติดบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

#คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า


พิมพ์