กิจกรรม ศจย.

 คกก.พัฒนานโยบายฯ ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า​ ใช้กลไก ‘สมัชชาฯ เฉพาะประเด็น’

คกก.พัฒนานโยบายฯ ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า​ ใช้กลไก ‘สมัชชาฯ เฉพาะประเด็น’

ถกนัดแรก! คกก.พัฒนานโยบายฯ ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า​ ใช้กลไก ‘สมัชชาฯ เฉพาะประเด็น’ ดันเป็นมติ ครม.จัดทำข้อเสนอคุ้มครอง ‘เด็ก-เยาวชน’ แบบมีส่วนร่วม คณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะประเด็นการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า เปิดวงถกนัดแรก! วางทิศทาง-ขอบเขตการขับเคลื่อนนโยบาย สานต่อ 5 มาตรการ คผยช. พร้อมจัดทำ ‘ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย’ คุ้มครอง ‘เด็ก-เยาวชน’

การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน

การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน

การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน รองที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานใน "การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน"

การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “#รวมพลคนรักลูกหลานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “#รวมพลคนรักลูกหลานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “#รวมพลคนรักลูกหลานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย MCEPASTEBIN 

การประชุมปรึกษาหารือก้าวต่อไปของผู้ปกครอง ปกป้องลูกหลานจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า

การประชุมปรึกษาหารือก้าวต่อไปของผู้ปกครอง ปกป้องลูกหลานจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า

การประชุมปรึกษาหารือก้าวต่อไปของผู้ปกครอง ปกป้องลูกหลานจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เครือข่ายครอบครัวปลอดบุหรี่ เครือข่ายผู้ปกครอง ครู นักวิชาการ ร่วมหารือทิศทางการปกป้องลูกหลานจากบุหรี่ไฟฟ้า จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

งานมหกรรมสุขภาพ รวมพลังสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์

งานมหกรรมสุขภาพ รวมพลังสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์

งานมหกรรมสุขภาพ รวมพลังสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ "มหาสวัสดิ์ปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด" ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566

บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ"
ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 9:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ในแคมแปญ “คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค และตัวแทนจุดจัดการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 10 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน

การประชุมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

การประชุมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

วันที่ 27 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกันชี้แจงถึง #ปัญหาผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น มิติทางด้านสุขภาพ สังคม และผลกระทบต่อเยาวชน

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 1/2564

X

Main Menu