กิจกรรม ศจย.

กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายบุหรี่ไฟฟ้าและการสร้างองค์ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า

กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายบุหรี่ไฟฟ้าและการสร้างองค์ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

ประชุมหารือแนวทางในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

ประชุมหารือแนวทางในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ร่วมด้วย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ พร้อมกับผู้แทนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เข้าพบท่าน พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 คกก.พัฒนานโยบายฯ ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า​ ใช้กลไก ‘สมัชชาฯ เฉพาะประเด็น’

คกก.พัฒนานโยบายฯ ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า​ ใช้กลไก ‘สมัชชาฯ เฉพาะประเด็น’

ถกนัดแรก! คกก.พัฒนานโยบายฯ ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า​ ใช้กลไก ‘สมัชชาฯ เฉพาะประเด็น’ ดันเป็นมติ ครม.จัดทำข้อเสนอคุ้มครอง ‘เด็ก-เยาวชน’ แบบมีส่วนร่วม คณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะประเด็นการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า เปิดวงถกนัดแรก! วางทิศทาง-ขอบเขตการขับเคลื่อนนโยบาย สานต่อ 5 มาตรการ คผยช. พร้อมจัดทำ ‘ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย’ คุ้มครอง ‘เด็ก-เยาวชน’

การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน

การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน

การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน รองที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานใน "การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน"

การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “#รวมพลคนรักลูกหลานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “#รวมพลคนรักลูกหลานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “#รวมพลคนรักลูกหลานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย MCEPASTEBIN 

การประชุมปรึกษาหารือก้าวต่อไปของผู้ปกครอง ปกป้องลูกหลานจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า

การประชุมปรึกษาหารือก้าวต่อไปของผู้ปกครอง ปกป้องลูกหลานจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า

การประชุมปรึกษาหารือก้าวต่อไปของผู้ปกครอง ปกป้องลูกหลานจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เครือข่ายครอบครัวปลอดบุหรี่ เครือข่ายผู้ปกครอง ครู นักวิชาการ ร่วมหารือทิศทางการปกป้องลูกหลานจากบุหรี่ไฟฟ้า จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

งานมหกรรมสุขภาพ รวมพลังสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์

งานมหกรรมสุขภาพ รวมพลังสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์

งานมหกรรมสุขภาพ รวมพลังสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ "มหาสวัสดิ์ปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด" ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566

บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ"
ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 9:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

X

Main Menu