เจ้าหน้าที่ ศจย.

แผนงานระยะที่ 5

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ผู้อำนวยการ ศจย.
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นายหริสร์ ทวีพัฒนานักวิชาการ
นางสาวพัชรนันท์ คงมั่น
นางสาวพัชรนันท์ คงมั่นนักวิชาการ
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตรผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวคัทลียา จระกา
นางสาวคัทลียา จระกาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รวมยศ จ้อยหล่อย
รวมยศ จ้อยหล่อยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่างนักวิชาการ
ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา
ทรงวุฒิ ตรังวัฒนานักวิชาการ
Dr.Stephen Hamann
Dr.Stephen Hamannนักวิชาการด้านต่างประเทศ
นางสาวรติกร เพมบริดจ์
นางสาวรติกร เพมบริดจ์นักออกแบบการเรียนรู้