หรี่ไฟฟ้า: ส่วนประกอบ ความเสี่ยง และข้อเสียบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพ/ปอด/หัวใจ

บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร?

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวนำความร้อนให้เกิดการเผาใหม่ของเหลว (น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า) ที่อาจประกอบไปด้วย นิโคติน สารปรุงแต่งรส และสารเติมแต่งอื่น ๆ ตามน้ำยาแต่ละตัว โดยบุหรี่ไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 3 อย่างคือ แบตเตอรี่ที่ช่วยทำให้เกิดไอน้ำและความร้อน สารแต่งรส/แต่งกลิ่น และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า (e-liquid) ที่มีรสชาตและกลิ่นที่แตกต่าง

สารประกอบที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

1. นิโคติน

นิโคตินเป็นสารเสพติดสูงที่ได้มาจากยาสูบเป็นหลักและเป็นส่วนประกอบสำคัญของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า แม้ว่านิโคตินจะถูกส่งในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับบุหรี่ทั่วไป แต่นิโคตินยังคงเป็นข้อกังวลเนื่องจากมีลักษณะเสพติดและส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมถึงการทำงานของปอด

2.โพรไพลีนไกลคอลและกลีเซอรีน

โพรไพลีนไกลคอลและกลีเซอรีนทำหน้าที่เป็นส่วนผสมหลักใน e-liquid ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำไอและรสชาติ โดยองค์กรอาหารและยาได้ยืนยันความปลอดภัยในด้านอาหารและยาแล้วแต่ยังไม่ยืนยันในกรณีการเปลี่ยนรูปเป็นไอน้ำ

สูบบุหรี่ไฟฟ้า

3.สารแต่งกลิ่นและรส

ในทุกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประกอบไปด้วยสารเคมีที่ใช้แต่งกลิ่นและรส ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอาหารที่มีรสชาติหวานหรือรสผลไม้ ไปจนถึงรสเมนทอลหรือให้รสชาติที่เหมือนกับการสูบบุหรี่จริงๆ ต่อให้สารประกอบเหล่านี้จะปลอดภัยในด้านอาหารและยาแต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถึงความปลอดภัยจากการเผาไหม้และควันบุหรี่ไฟฟ้า

โทษบุหรี่ไฟฟ้าและความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกาย/ปอด/หัวใจ

แม้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไป แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง สารพิษบุหรี่ไฟฟ้าสามารถส่งผลกระทบได้ทั้งกับ ร่างกาย ปอด และหัวใจ:

ผลกระทบกับสุขภาพทั่วไป:การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดนิโคติน ซึ่งส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตสูง และผลเสียต่อการพัฒนาสมองในเด็กและวัยรุ่น

สุขภาพปอด: พิษบุหรี่ไฟฟ้าจากการสูบไอเข้าไปจะทำให้ปอดสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาระบบทางเดินหายใจ เช่น การไอ หายใจมีเสียงหวีด และการกำเริบของโรคที่มีอยู่เดิม เช่น โรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

สุขภาพของหัวใจ: นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษที่สามารถทำให้หลอดเลือดหดตัว เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือด และเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต ส่งผลให้เกิดปัญหาหลอดเลือดหัวใจ เช่น โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง

Image

สูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริงไหม แล้วจะติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนไหม?

บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเสพติดได้เนื่องจากมีสารนิโคติน ซึ่งมีผลคล้ายกับบุหรี่ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้สูบบุหรี่บางคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกบุหรี่หรือลดการบริโภคยาสูบ แต่อย่าลืมว่าคำโฆษณาที่บอกจะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้นั้นก็มาจากตัวบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเองที่ทำออกมาเพื่อเพิ่มยอดขาย อย่างไรก็ตามงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่มีหลักฐานบางอย่างชี้ให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจช่วยให้บางคนเลิกสูบบุหรี่แบบเดิมๆ ได้ แต่อย่าลืมว่า เราอาจเลิกสูบบุหรี่แบบเดิมๆได้ แต่การหยิบบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาสูบก็ยังคงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ต่างจากการสูบบุหรี่ธรรมดามากนัก ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าวิธีเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่โดยสิ้นเชิงยังคงต้องมีการปรึกษาแพทย์หรือมีผู้ช่วยเหลือและปรับปรุงสุขภาพโดยรวมร่วมกันด้วยจึงจะเห็นผลดีที่สุด

กฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าที่ควรรู้

  • กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า: ห้ามขาย/ห้ามนำเสนอเพื่อขาย/ห้ามให้บริการ
    บทลงโทษ: จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • กรณีผู้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า: ห้ามนำเข้า

บทลงโทษ: จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้านั้นหรือทั้งจำทั้งปรับ และริบสินค้านั้นรวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าด้วย

  • กรณีผู้ครอบครองหรือรับฝากไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้า: ห้ามนำเข้า ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย หรือรับฝากไว้

บทลงโทษ: โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ แม้จะไม่มีเจตนาหรือไม่รู้ว่าเป็นของมีความผิด ก็ต้องถูกริบและนำไปทำลายตามกฎหมาย

บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายทั้งมีในครอบครอง นำเข้า และซื้อขาย ศคบ. มีนโยบายดำเนินคดีกับผู้ลักลอบจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดทุกราย หากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 (ในวันและเวลาราชการ) และผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ “ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค” หรือโมบายแอปพลิเคชัน “OCPB Connect” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่