บทเรียน “ประเทศไม่แบนบุหรี่ไฟฟ้า” ล้วนเกิดวิกฤตระบาดในเยาวชน

บทเรียน “ประเทศไม่แบนบุหรี่ไฟฟ้า” ล้วนเกิดวิกฤตระบาดในเยาวชน

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมาย ได้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน อาทิ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน

เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด จากปี 2561 ถึง ปี 2564 โดยอายุ 15-17 ปี เพิ่มจาก 2% เป็น 6% และอายุ 18-24 ปี เพิ่มจาก 5% เป็น 15% สาเหตุการแพร่ระบาดมาจากจำนวนร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบ 40% คือจาก 666 แห่งในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นมากกว่า 950 แห่งในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน และที่น่าตกใจคือความหนาแน่นของร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า มีถึง 15 แห่งภายในรัศมี 1 กิโลเมตร บ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนเป็นเพราะร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แพร่หลายทุกหนแห่ง และมีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าให้เยาวชน

“ซึ่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอทาโกของนิวซีแลนด์ พบว่าการเพิ่มขึ้นของเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในนิวซีแลนด์ มีมากกว่าจำนวนผู้เลิกสูบบุหรี่มวน ดังนั้นบริษัทบุหรี่จะอ้างไม่ได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่มวน นอกจากนี้ประเทศที่ให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมาย เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และนิวซีแลนด์ ล้วนเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชน ซึ่งสาเหตุสำคัญคือการตลาดของบริษัทบุหรี่ที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเยาวชนให้เป็นลูกค้าบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยจากทั่วโลก จำนวน 200 ชิ้น พบว่าเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่เคยสูบบุหรี่มวนมาก่อน มีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้น 3 เท่า ที่จะสูบบุหรี่มวนในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่บุหรี่ไฟฟ้า” ผศ.ดร.นพ.วิชช์ กล่าว
ผศ.ดร.นพ.วิชช์ ยืนยันถึง ผลการสำรวจการบริโภคยาสูบระดับโลกในเยาวชน 75 ประเทศ ได้ชี้ชัดว่า ประเทศที่มีนโยบายแบนบุหรี่ไฟฟ้า มีอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ไม่มีนโยบายแบนบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ถึง 1.6 เท่า ดังนั้นประเทศไทยต้องคงกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป และเร่งบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกมิติ เพื่อปกป้องเยาวชนไทยอนาคตของชาติจากการเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้า

รายละเอียดติดต่อ: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย.
โทร: 061-7244411 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Press Release
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข่าวเผยแพร่: วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)


พิมพ์