Press Release เผยผลสำรวจ 75 ประเทศทั่วโลกพบ “Ban บุหรี่ไฟฟ้า”  มาตรการดีสุด ปกป้องเยาวชน

Press Release เผยผลสำรวจ 75 ประเทศทั่วโลกพบ “Ban บุหรี่ไฟฟ้า” มาตรการดีสุด ปกป้องเยาวชน

นักวิชาการ เผยผลสำรวจ 75 ประเทศทั่วโลก พบว่านโยบาย Ban บุหรี่ไฟฟ้า เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการปกป้องเยาวชน ชี้ไทยมีมาตรการห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าชัด แนะเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัดต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าในออนไลน์ ซึ่งเป็นหน้าที่กระทรวงดิจิทัลโดยตรง

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึง บทความจาก Scientifc Reports ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ได้รายงานการสำรวจสถานการณ์ยาสูบของเยาวชนทั่วโลก (Global Youth Tobacco Surveys) ครั้งล่าสุด ในกลุ่มเยาวชนอายุ 13–15 ปี ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน 75 ประเทศ ระหว่าง พ.ศ.2557–2562 พบว่า ใน 13 ประเทศ เยาวชนมากกว่า 80% มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป โดยโปแลนด์มีการรับรู้สูงที่สุด 95.8% ขณะที่มากกว่า 10% ของเยาวชนใน 30 ประเทศ มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยอิตาลีใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 55.1%
“ซึ่งการศึกษานี้ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้และสถานะการกำกับดูแลบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศ พบว่า ทวีปยุโรปรับรู้และใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุด (74.6% และ 34.5%) ประเทศที่มีรายได้สูงก็รับรู้และใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุด (83.6% และ 39.4%) ด้วยเช่นกัน โดยอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันสูงขึ้นตามลำดับ เป็นที่น่าสนใจที่เยาวชนในประเทศที่มีนโยบายจำกัดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยจำกัดเฉพาะสารนิโคตินหรือสารบางชนิด มีอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงกว่าประเทศที่ใช้นโยบายอื่นประมาณ 1.8 เท่า ในขณะที่ประเทศที่มีการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า (ban of e-cigarettes) มีอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าน้อยกว่าประเทศที่ไม่มีนโยบายนี้ประมาณ 0.6 เท่า สอดคล้องกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนในประเทศที่ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจะต่ำกว่าประเทศที่ใ ช้มาตรการอื่นซึ่งอ่อนกว่า” ผศ.ดร.นพ.วิชช์ กล่าว

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ กล่าวว่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่านโยบายห้ามบุหรี่ไฟฟ้า เป็นมาตรการดีที่สุด ที่สามารถช่วยลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนลงได้ ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าชัดเจนที่ดีมาก จาก ‘มาตรการห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า’ เพื่อปกป้องเยาวชนไทย แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะต้องจัดการการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าในช่องทางออนไลน์ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขนะนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง

รายละเอียดติดต่อ: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย.
โทร: 061-7244411 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Press Release
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข่าวเผยแพร่: วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)

Attachments:
Download this file (Press Release_160323.pdf)Press Release378 kB

พิมพ์