โพลชี้ชัด ประชาชน ค้านนโยบาย ‘อบายมุขถูกกฎหมาย’

โพลชี้ชัด ประชาชน ค้านนโยบาย ‘อบายมุขถูกกฎหมาย’

ภาคประชาชน ฝากพรรคการเมือง ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง หยุดสนับสนุนนโยบายอบายมุข เปิดผลสำรวจ ชี้ชัดไม่เห็นด้วยกัญชา-เหล้าเสรี ปล่อยผีพนันออนไลน์ บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ย้ำรัฐบาลใหม่ เร่งสร้างกลไกรับมืออบายมุข มอมเมาประชาชน ขอนโยบายรัฐ – นักการเมืองเป็นมิตร ปกป้องเด็ก เยาวชน

วันนี้ (14 มี.ค.66) เครือข่ายนักวิชาการ องค์กรด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว แรงงาน และกลุ่มเปราะบางหลายองค์กร ร่วมกันจัดเวทีเสวนา “เสียงประชาชน กับอบายมุขถูกกฎหมาย : มองนโยบายเลือกตั้ง 66” พร้อมเปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อ “เหล้า – กัญชาเสรี – บุหรี่ไฟฟ้า – กาสิโน – พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย”

ประชาชน เมิน ‘อบายมุข’ ถูกกฎหมาย
ศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ระบุถึงผลการสำรวจความเห็นประชาชนต่อนโยบายของพรรคการเมืองต่าง ๆ เช่น กัญชาเสรี, สุราเสรี, การปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้า, บ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย หรือ เปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเหล่านี้

โดยเฉพาะ กัญชาเสรีนั้น ประชาชน 56.1% ไม่เห็นด้วยกับการปลดออกจากยาเสพติด และ 53.9% ไม่เห็นด้วยที่อนุญาตให้ประชาชนปลูก และนำมาใช้ในครัวเรือน

ส่วนเรื่องแอลกอฮอล์ ผลสำรวจพบว่า ประชาชน 55.5% ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอยกเลิกมาตรการควบคุมเวลาห้ามขาย ในขณะที่ 69.5% ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ยกเลิกการห้ามขายเหล้า/เบียร์ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา อีก 78.1% ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอยกเลิกการห้ามขายห้ามดื่มในสถานศึกษา และ 61.7% ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้โฆษณาได้อย่างเสรี

สำหรับการพนัน พบว่า 70.7% ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย และ 73.3% ไม่เห็นด้วยให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย

Credit : https://theactive.net/news/politics-20230314/


พิมพ์