แฉแผนวิ่งเต้นปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้าซัดรายงาน กมธ.พาณิชย์จุดอ่อนอื้อ!

แฉแผนวิ่งเต้นปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้าซัดรายงาน กมธ.พาณิชย์จุดอ่อนอื้อ!

เครือข่ายแพทย์ ชำแหละรายงานบุหรี่ไฟฟ้า กมธ.พาณิชย์ จุดอ่อนอื้อ ไม่สนผลกระทบสุขภาพ-สังคม แฉแผนวิ่งเต้นนั่ง กมธ.หลายชุด ดันปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้า...
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ตั้งข้อสังเกต กรณีมีการเผยแพร่ รายงานผลการพิจารณา

ศึกษาเรื่องยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ที่จัดทำโดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ภายใต้กรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎรที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2565 ที่ผ่านมา ว่ารายงานฉบับนี้มีจุดอ่อนหลายประเด็น และส่อขัดอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก เพราะตั้งผู้สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าถึง 2 คน เป็นอนุกรรมการ ซึ่งเครือข่ายนี้เป็นสมาชิกองค์กรสนับสนุนการใช้นิโคตินนานาชาติ ที่รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อโลกปลอดควันบุหรี่ ที่จัดตั้งโดยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติรายหนึ่ง ที่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในหลายประเทศทั่วโลก และต้องการเข้าทำตลาดในไทย ซึ่งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เคยทำหนังสือที่ พสท.ยส.304/2564 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2564 ถึงประธานสภาฯ ท้วงติงการแต่งตั้งที่ปรึกษา 2 รายนี้มาแล้ว... “อยากให้สังคมช่วยกันจับตาความเคลื่อนไหวของเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า ที่พยายามวิ่งเต้นภาครัฐให้ยกเลิกการห้ามบุหรี่ไฟฟ้าในไทย การที่คนกลุ่มนี้เข้ามานั่งเป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดนี้ได้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของเครือข่ายนี้ นอกจากอนุกรรมาธิการฯ ชุดนี้แล้ว คนกลุ่มนี้ยังวิ่งเต้นจนเข้าไปร่วมในกรรมาธิการชุดอื่น ๆ ในสภาผู้แทนราษฎรด้วย” ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ กล่าว

รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า รายงานฉบับนี้มีจุดอ่อนอีกหลายประการ เช่น ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาให้ข้อมูลบางคนมีลักษณะอิงที่ตัวบุคคล ที่ไม่ระบุความเชี่ยวชาญด้านใด หรือเคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะใด การให้ข้อมูลเป็นในเชิงความเห็นส่วนตัว บางข้อมูลคาดเคลื่อน และบางคนมีประวัติเคยรับทุนวิจัยจากบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ

รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สำหรับรายงานที่ออกมาได้สรุปแนวทางการบริหารจัดการบุหรี่ไฟฟ้าของไทย 4 ข้อ แต่ไม่มีข้อใดเลยที่กล่าวถึงเรื่องผลต่อเด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ ขณะที่ประเทศที่อนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เช่น สหรัฐอเมริกา มีตัวเลขเด็กมัธยมสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 2.55 ล้านคน และ 1 ใน 4 ติดบุหรี่ไฟฟ้าต้องสูบทุกวัน ส่วนอังกฤษ พบเด็กอายุ 15 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 18% โดยเฉพาะผู้หญิงสูงกว่าเด็กผู้ชาย เพิ่มจาก 10% เป็น 21% ระหว่างปี 2018-2021 เพิ่มจากการสูบบุหรี่ธรรมดาเป็นเท่าตัวจาก 29% เป็น 61%...

ตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1575744/


พิมพ์