“สาธิต” ยัน “สธ.-รบ.” ไม่มีนโยบาย ให้ “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นสินค้าถูกกฎหมาย

“สาธิต” ยัน “สธ.-รบ.” ไม่มีนโยบาย ให้ “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นสินค้าถูกกฎหมาย

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามสดของ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ส.ว.ถามนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับความพยายามผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย เริ่มจากที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พยายามผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้า

ซึ่งเป็นสินค้าทำลายสุขภาพ เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ประหลาดใจอย่างมากในสังคม จากนั้นก็มีการเคลื่อนไหวในสังคม ทั้งแพทย์และเครือข่ายด้านสุขภาพได้ออกแถลงการณ์คัดค้านเรื่องนี้ เนื่องจากมีเหตุผลทางวิชาการเป็นจำนวนมากที่สนับสนุนว่าการผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าผิดกฎหมายขึ้นมาเป็นสินค้าถูกกฎหมายนั้นน่าจะมีประเด็นต้องพิจารณาจำนวนมาก และบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับนักสูบหน้าใหม่ก็ไม่สามารถที่จะลดการเสพบุหรี่มวนได้ แต่ทำให้มีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น และบุหรี่ไฟฟ้าไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจยังเป็นผลร้ายต่อการรักษาสุขภาพของประชาชน

ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรีว่า สถานะของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนำเข้าโดยประกาศของกระทรวงพาณิชย์ และบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้าตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มีโทษจำคุกและโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ฉะนั้นรัฐบาลไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมายแต่ประการใด ส่วนความเห็นของ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงการสูบบุหรี่ให้น้อยลง และเล็งเห็นโทษ ของการสูบบุหรี่ แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีผู้สูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก

“ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขและนโยบายรัฐบาล เราไม่มีแนวนโยบายให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย ทั้งเพื่อจำหน่าย นำเข้า แต่หากอนาคตพบว่าบุหรี่ไฟฟ้านำเข้าถูกกฎหมายได้ กระทรวงต้องมีมาตรการควบคุม ป้องกัน และให้ความรู้กับประชาชนถึงโทษ พิษ ภัยจากบุหรี่ ควบคู่กันไป ขอยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลยังยืนยันในนโยบายที่ต้องทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าต่อไป” นายสาธิตกล่าว

Credit : https://www.matichon.co.th/politics/news_3020361


พิมพ์