บุหรี่ไฟฟ้า สูบแค่ 30 นาที เซลล์ก็ถูกทำลาย !

บุหรี่ไฟฟ้า สูบแค่ 30 นาที เซลล์ก็ถูกทำลาย !

งานวิจัยใหม่ พบสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียง 30 นาที เซลล์ถูกทำลาย เสี่ยงโรคปอด หัวใจ มะเร็ง แพทย์เตือนบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ปลอดภัยกว่าบุหรี่ บุหรี่... คำนี้คร่าชีวิตหลายสิบล้านชีวิตทั่วโลก! สังคมปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แต่นอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆก็ยังมี

บุหรี่ไฟฟ้า ที่ผุดมาล่อตาล่อใจคน ด้วยรูปลักษณ์ กลิ่น รส ที่มีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านับว่าเป็นตัวสำคัญ ที่ทำให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เร็วขึ้นกว่าเดิมมากในปัจจุบัน

ซึ่งข้อมูลนี้ น่าสนใจมากค่ะ จากงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ JAMA Pediatrics โดยทาง ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำข้อมูลจากงานวิจัย มาเล่าว่า งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา พฤตติกรรม วัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน หากสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเกิดผลอย่างไร

การวิจัยครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 32 คน แบ่งเป็น ชาย 19 คน หญิง 13 คน อายุเฉลี่ย 24 ปี แยกเป็น 3 กลุ่ม

  • กลุ่มแรก มีจำนวน 11 คน เป็นผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน
  • กลุ่มที่สอง มีจำนวน 12 คน เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ
  • กลุ่มที่สาม มีจำนวน 9 คน เป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

โดยผู้วิจัยได้วัดระดับภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆ ของร่างกายก่อนและหลังให้ผู้เข้าร่วมสูบบุหรี่ไฟฟ้าจริง และบุหรี่ไฟฟ้าแบบหลอกเป็นเวลา 30 นาที เพื่อนำมาเปรียบเทียบ

ผลการศึกษา พบว่า... วัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าครั้งแรก เพียง 30 นาที จะมีระดับของอนุมูลอิสระในเซลล์ หรือ cellular oxidative stress เพิ่มขึ้นถึง 2-4 เท่า แต่ระดับของอนุมูลอิสระนี้ ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามาแล้ว เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีระดับของอนุมูลอิสระที่ สูงกว่าปกติอยู่แล

หลายคนสงสัย อนุมูลอิสระ คืออะไร? นายแพทย์ Holly Middlekauff นักวิจัยอาวุโสของการศึกษาครั้งนี้ อธิบายไว้ว่า อนุมูลอิสระ เกิดขึ้นเมื่อร่างกายเสียสมดุล หากมีจำนวนมากขึ้นจะเข้าไปทำลายเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคทางระบบประสาท รวมทั้งโรคมะเร็ง

จากผลการศึกษานี้ มีความสำคัญมากค่ะ พบว่า ปัจจุบันมีวัยรุ่นจำนวนมาก หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า เช่น สหรัฐอเมริกาพบ 1 ใน 3 ของนักเรียนมัธยมปลาย เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ แม้จะมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา แต่แท้จริงแล้วไม่มีระดับความปลอดภัยของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ในขณะที่การรายงาน ประเทศแคนาดา โดยทาง ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำข้อมูล มาเล่าว่า ประเทศแคนาดา พบการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก แต่การเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม

โดยในปี 2553 มีผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน 535,900 คน ในจำนวนนี้ เป็นวัยรุ่น 314,000 คน ขณะที่มีผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเลิกสูบบุหรี่ มีจำนวน 64,300 คน ซึ่งมีหลักฐานมากขึ้นว่า บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เยาวชน ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ เข้ามาเสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

Credit : https://tinyurl.com/wjupft23


พิมพ์