ข่าวสารบุหรี่

ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ เสนอ รัฐฯ พิจารณาขึ้นภาษีบุหรี่ หวังช่วยลดอัตราการสูบในเยาวชน

ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ เสนอ รัฐฯ พิจารณาขึ้นภาษีบุหรี่ หวังช่วยลดอัตราการสูบในเยาวชน

เครือข่ายครู เยาวชน และครอบครัว ขอรัฐบาลพิจารณาขึ้นภาษีบุหรี่ ย้ำ! ต้องปรับโครงสร้างภาษี ทำให้ราคาบุหรี่แพงขึ้น หวังช่วยลดอัตราการสูบในเยาวชน | วันที่ 23 กันยายน ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ประกอบด้วย เครือข่ายเยาวชน นำโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว กลุ่มเด็กเยาวชน UGZ-Ubongenz อุบลราชธานี

รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทัน “บุหรี่ไฟฟ้า”

รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทัน “บุหรี่ไฟฟ้า”

การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 (13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health: APACT 2021 Bangkok) จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผอ.สายเลิกบุหรี่ 1600 ชี้โควิดระบาดทำคนอยากเลิกบุหรี่ เหตุกังวลเรื่องปอด

ผอ.สายเลิกบุหรี่ 1600 ชี้โควิดระบาดทำคนอยากเลิกบุหรี่ เหตุกังวลเรื่องปอด

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ 1600 ชี้ช่วงโควิดระบาด คนอยากเลิกบุหรี่ เหตุเพราะกังวลเรื่องปอด กลายเป็นสาเหตุอันดับแรก แตกต่างจากก่อนโควิด สาเหตุเลิกบุหรี่มาจากคนในครอบครัว ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลคนเลิกบุหรี่ในฮอสพิเทล Home isolation และ Community isolation

แพทย์นานาชาติ-ไทยยันสูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิด

แพทย์นานาชาติ-ไทยยันสูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิด

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ นายกสมาคมอุรเวชช์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมเสวนา“บุหรี่กับโควิด 19” ในเวที การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 (13th APACT 2021 Bangkok) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และนำเสนอผลการศึกษา ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช

เปิดฉาก งานประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13

เปิดฉาก งานประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13

เปิดฉาก งานประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 (13th APACT 2021 Bangkok) ภาคีต้านบุหรี่ 4 พันคนทั่วโลกเข้าประชุม ร่วมกำหนดอนาคตสังคมไร้ยาสูบ (Smoke free Society) อัปเดตบุหรี่เชื่อมโยงโควิด-19 ร่วมประกาศปฏิญญาเรียกร้อง 17 ข้อ พร้อมนำงานวิจัยมาปรับแผนการควบคุมยาสูบในไทย

ภาคีเครือข่ายต้านยาสูบเอเชีย-แปซิฟิก 40 ชาติ เข้าร่วมงานประชุม 13th APACT 2021 Bangkok

ภาคีเครือข่ายต้านยาสูบเอเชีย-แปซิฟิก 40 ชาติ เข้าร่วมงานประชุม 13th APACT 2021 Bangkok

ศจย. ร่วมกับ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์เครือข่าย- แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ สสส. เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 13 หวังสร้างความตระหนักถึงพิษภัยยาสูบร้ายแรงกว่าโควิด 19 ระบุคนตายจากบุหรี่ ต่อปีมากกว่าโควิด 3-4 เท่า พร้อมออกปฏิญญาทั้งระดับปฏิบัติงานและกลุ่มเยาวชน

ต่างประเทศฟ้องบริษัท 'บุหรี่ไฟฟ้า' ยับ สร้างปัญหาในเยาวชน-ระบบสาธารณสุข ส่วน 'ไทย' ยังต้องสร้างการรับรู้ผลกระทบ

ต่างประเทศฟ้องบริษัท 'บุหรี่ไฟฟ้า' ยับ สร้างปัญหาในเยาวชน-ระบบสาธารณสุข ส่วน 'ไทย' ยังต้องสร้างการรับรู้ผลกระทบ

ต่างประเทศฟ้องบริษัท 'บุหรี่ไฟฟ้า' ยับ สร้างปัญหาในเยาวชน-ระบบสาธารณสุข ส่วน 'ไทย' ยังต้องสร้างการรับรู้ผลกระทบส่วน 'ไทย' ยังต้องสร้างการรับรู้ผลกระทบ เป็นข้อถกเถียงกันอย่างหนักมาตลอดหลายปีถึง “ความปลอดภัย” ของ “บุหรี่ไฟฟ้า” หรือ “บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” ที่ว่ากันว่าจะกลายมาเป็นตัวช่วยสำคัญและปลอดภัย ช่วยให้ผู้สูบ “เลิกบุหรี่มวน” ได้

รัฐอ่วม! ควักจ่ายไทยสูบบุหรี่ป่วย 4 โรคร้ายต่อคนสูง 6 ล้านบาท

รัฐอ่วม! ควักจ่ายไทยสูบบุหรี่ป่วย 4 โรคร้ายต่อคนสูง 6 ล้านบาท

นักวิจัยเผยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับบุหรี่ล่าสุด พบรัฐต้องควักจ่าย 6 ล้านบาท กรณีชายไทยสูบบุหรี่ตลอดชีวิตและป่วยด้วย 4 โรคร้าย ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 5.8 ล้านบาท ระบุช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คนไทยอยากเลิกผลิตภัณฑ์ยาสูบถึงร้อยละ 80 แต่เข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ได้แค่ร้อยละ 29

วิจัยไทยพบ “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำรัฐสูญเสีย 2.7 ล้านบาทต่อคน เพิ่มโอกาสสูบบุหรี่มวน 3.5 เท่า

วิจัยไทยพบ “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำรัฐสูญเสีย 2.7 ล้านบาทต่อคน เพิ่มโอกาสสูบบุหรี่มวน 3.5 เท่า

นักวิจัยไทยผลวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ที่รัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มให้ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากรณี ป่วยด้วยภาวะอิวาลีต่อ 1 คน สูงถึง 2.7 ล้านบาท ในกรณีผู้ชายที่เริ่มสูบตั้งแต่อายุ 15 ปี ส่วนผู้หญิงเสียน้อยกว่าราว 1 แสนบาท ขณะที่ค่ารักษาอิวาลีในโรงพยาบาลต่อคนต

X

Main Menu