ข่าวสารบุหรี่

เปิดฉาก งานประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13

เปิดฉาก งานประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13

เปิดฉาก งานประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 (13th APACT 2021 Bangkok) ภาคีต้านบุหรี่ 4 พันคนทั่วโลกเข้าประชุม ร่วมกำหนดอนาคตสังคมไร้ยาสูบ (Smoke free Society) อัปเดตบุหรี่เชื่อมโยงโควิด-19 ร่วมประกาศปฏิญญาเรียกร้อง 17 ข้อ พร้อมนำงานวิจัยมาปรับแผนการควบคุมยาสูบในไทย

ภาคีเครือข่ายต้านยาสูบเอเชีย-แปซิฟิก 40 ชาติ เข้าร่วมงานประชุม 13th APACT 2021 Bangkok

ภาคีเครือข่ายต้านยาสูบเอเชีย-แปซิฟิก 40 ชาติ เข้าร่วมงานประชุม 13th APACT 2021 Bangkok

ศจย. ร่วมกับ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์เครือข่าย- แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ สสส. เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 13 หวังสร้างความตระหนักถึงพิษภัยยาสูบร้ายแรงกว่าโควิด 19 ระบุคนตายจากบุหรี่ ต่อปีมากกว่าโควิด 3-4 เท่า พร้อมออกปฏิญญาทั้งระดับปฏิบัติงานและกลุ่มเยาวชน

ต่างประเทศฟ้องบริษัท 'บุหรี่ไฟฟ้า' ยับ สร้างปัญหาในเยาวชน-ระบบสาธารณสุข ส่วน 'ไทย' ยังต้องสร้างการรับรู้ผลกระทบ

ต่างประเทศฟ้องบริษัท 'บุหรี่ไฟฟ้า' ยับ สร้างปัญหาในเยาวชน-ระบบสาธารณสุข ส่วน 'ไทย' ยังต้องสร้างการรับรู้ผลกระทบ

ต่างประเทศฟ้องบริษัท 'บุหรี่ไฟฟ้า' ยับ สร้างปัญหาในเยาวชน-ระบบสาธารณสุข ส่วน 'ไทย' ยังต้องสร้างการรับรู้ผลกระทบส่วน 'ไทย' ยังต้องสร้างการรับรู้ผลกระทบ เป็นข้อถกเถียงกันอย่างหนักมาตลอดหลายปีถึง “ความปลอดภัย” ของ “บุหรี่ไฟฟ้า” หรือ “บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” ที่ว่ากันว่าจะกลายมาเป็นตัวช่วยสำคัญและปลอดภัย ช่วยให้ผู้สูบ “เลิกบุหรี่มวน” ได้

รัฐอ่วม! ควักจ่ายไทยสูบบุหรี่ป่วย 4 โรคร้ายต่อคนสูง 6 ล้านบาท

รัฐอ่วม! ควักจ่ายไทยสูบบุหรี่ป่วย 4 โรคร้ายต่อคนสูง 6 ล้านบาท

นักวิจัยเผยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับบุหรี่ล่าสุด พบรัฐต้องควักจ่าย 6 ล้านบาท กรณีชายไทยสูบบุหรี่ตลอดชีวิตและป่วยด้วย 4 โรคร้าย ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 5.8 ล้านบาท ระบุช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คนไทยอยากเลิกผลิตภัณฑ์ยาสูบถึงร้อยละ 80 แต่เข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ได้แค่ร้อยละ 29

วิจัยไทยพบ “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำรัฐสูญเสีย 2.7 ล้านบาทต่อคน เพิ่มโอกาสสูบบุหรี่มวน 3.5 เท่า

วิจัยไทยพบ “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำรัฐสูญเสีย 2.7 ล้านบาทต่อคน เพิ่มโอกาสสูบบุหรี่มวน 3.5 เท่า

นักวิจัยไทยผลวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ที่รัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มให้ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากรณี ป่วยด้วยภาวะอิวาลีต่อ 1 คน สูงถึง 2.7 ล้านบาท ในกรณีผู้ชายที่เริ่มสูบตั้งแต่อายุ 15 ปี ส่วนผู้หญิงเสียน้อยกว่าราว 1 แสนบาท ขณะที่ค่ารักษาอิวาลีในโรงพยาบาลต่อคนต

ศจย.รับลูก WHO เร่ง Commit to Quit หนุนคนไทยเข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ทุกช่องทาง

ศจย.รับลูก WHO เร่ง Commit to Quit หนุนคนไทยเข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ทุกช่องทาง

ศจย.เดินหน้า Commit to Quit วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม รณรงค์ช่วยคนไทยอยากเลิก บุหรี่ เข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ในทุกช่องทางให้มากที่สุด หลัง WHO พบ มีประชากรโลกแค่ร้อยละ 30 เข้าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ได้ จากผู้ที่อยากเลิกกว่า 780 ล้านคน เตรียมแจกวารสาร "มุ่งมั่นตั้งใจ เลิกบุหรี่ได้จริง" ให้ภาคีประยุกต์ใช้กำหนดนโยบายหรือวิธีปฏิบัติ พร้อมผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ หนุนใช้สมุนไพรเป็นศาสตร์ทางเลือกรักษาอาการติดนิโคติน

นวัตกรรมชุมชนเป็นศูนย์กลางกับการควบคุมยาสูบ

นวัตกรรมชุมชนเป็นศูนย์กลางกับการควบคุมยาสูบ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้กล่าวเปิดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “นวัตกรรมชุมชนเป็นศูนย์กลางกับการควบคุมยาสูบ” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564 ที่ชูคำขวัญว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” ทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้ร่วมมือกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาการสาธารณสุขชุมชน และศูนย์สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว DigitorThailand

เลิกบุหรี่เถอะพี่น้องแรงงาน

เลิกบุหรี่เถอะพี่น้องแรงงาน

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผยผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงเดือนเมษายน 2564 โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล

งานวิจัยสหรัฐฯเผยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มโอกาสติด COVID-19 กว่า 5 เท่า

งานวิจัยสหรัฐฯเผยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มโอกาสติด COVID-19 กว่า 5 เท่า

เลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ยัน บุหรี่ไฟฟ้าเชื่อมโยง COVID - 19 เผยงานวิจัยสหรัฐฯ พบวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าติด COVID- 19 มากกว่าผู้ไม่สูบ 5 เท่า สูบทั้งบุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้าติดเพิ่มเป็น 7 เท่า และป่วยหนักกว่าผู้ไม่สูบถึง 5 เท่า วันนี้ ( 21 เม.ย.2564) นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในฐานะ เลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า

X

Main Menu