ข่าวสารบุหรี่

ศจย.จับมือภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการธรรมศาสตร์ไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชน

ศจย.จับมือภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการธรรมศาสตร์ไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และโครงการสนับสนุนและสื่อสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ (ทีมชวนช่วยเลิกบุหรี่) จัดโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก “นิโคติน” หรือ TU No Tobacco โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย. เป็นประธานเปิดงาน

'สิงห์อมควันไทย' เกินครึ่งเมินนิโคตินช่วงโควิดระบาด

'สิงห์อมควันไทย' เกินครึ่งเมินนิโคตินช่วงโควิดระบาด

ศจย.ปลื้ม รณรงค์ชวนคนเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดช่วงไวรัสก่อโรคโควิด 19 ยังแพร่ระบาดทั่วโลก ได้ผลดีแม้มีมาตการผ่อนปรน พบคนไทยเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่องจนปัจจุบันมากถึง ร้อยละ 57 แนะทุกภาคส่วนเร่งศึกษา ถอดบทเรียน เสริมความแข็งแกร่งแคมเปญ เพื่อเป็นฟันเฟืองให้ไทยคงสถานะประเทศที่จัดการปัญหาโรคระบาดอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

"บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง COVID – 19" การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 3

"บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง COVID – 19" การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม วนธารา รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 3 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและวิชาการ

จากภัยควันบุหรี่มือสอง’ หลังพบข้อมูลรับควันบุหรี่มือสองจากคนในบ้าน

จากภัยควันบุหรี่มือสอง’ หลังพบข้อมูลรับควันบุหรี่มือสองจากคนในบ้าน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ รณรงค์ ‘วันสตรีไทย’ 1 ส.ค. ‘ปกป้องสตรีไทยศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกประเมินว่ามีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองกว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งสตรีที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่มีโอกาสได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง โดยควันบุหรี่มือสองมีอันตรายเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย

ทั่วโลกมีเด็กประมาณ 165,000 คน เสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ

ทั่วโลกมีเด็กประมาณ 165,000 คน เสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ

ทั่วโลกมีเด็กประมาณ 165,000 คน เสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง ที่เกิดจาก “ควันบุหรี่มือสอง” ในวัยผู้ใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่อง เนื่องจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างในวัยเด็ก เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างมีนัยสำคัญ

 เดินหน้า ‘คลินิกฟ้าใส’ ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ขยายการบริการสู่ชุมชน

เดินหน้า ‘คลินิกฟ้าใส’ ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ขยายการบริการสู่ชุมชน

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) องครักษ์ ในฐานะรองประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการจัดตั้งคลินิกฟ้าใสว่า จุดเริ่มต้นมาจากความต้องการที่จะให้เกิดเครือข่ายบริการเลิกบุหรี่ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถลงลึกไปได้ถึงระดับชุมชน และขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม ทั้งนี้ ย้อนไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

สสส. ปั้นฝัน “ครีเอเตอร์” หน้าใหม่ 36 โครงการ 10 จังหวัดภาคใต้ ร่วมสร้างสื่อไร้ควันท่ามกลางโควิด – 19

สสส. ปั้นฝัน “ครีเอเตอร์” หน้าใหม่ 36 โครงการ 10 จังหวัดภาคใต้ ร่วมสร้างสื่อไร้ควันท่ามกลางโควิด – 19

สสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) โดย ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์หน่วยจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ  ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ในพื้นที่ภาคใต้ที่สนใจงานด้านสื่อดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ออนไลน์ ร่วมเป็นทีมปฏิบัติการกับ DigitorThailand

สานฝัน ครีเอเตอร์หน้าใหม่ สู่ความร่วมมือสร้างสังคมปลอดบุหรี่สู้โควิด

สานฝัน ครีเอเตอร์หน้าใหม่ สู่ความร่วมมือสร้างสังคมปลอดบุหรี่สู้โควิด

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 63 ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ หน่วยจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ พื้นที่ภาคใต้ โดยสำนัก 6 สร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พร้อมภาคี ร่วมสานฝัน ครีเอเตอร์หน้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ สู่ความร่วมมือสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ของ Digitor Thailand

"ภัยบุหรี่ไฟฟ้า" กับ "ภัยโลหะหนัก"

"ภัยบุหรี่ไฟฟ้า" กับ "ภัยโลหะหนัก"

ในบุหรี่ไฟฟ้าพบโลหะหนัก 5 ชนิด คือ เหล็ก นิกเกิล ทองแดง สังกะสี และตะกั่ว โดยถูกถ่ายโอนจากขดลวดความร้อนไปยังน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า (e-liquid) ซึ่งการถ่ายโอนของโลหะหนักเหล่านี้เพิ่มขึ้นตามการไหลของอากาศและความเข้มข้นของนิโคติน ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าโลหะหนักเหล่านี้สร้างความเสียหายต่อระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชน

X

Main Menu