ข่าวสารบุหรี่

คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด

คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด

ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ กระตุ้นเตือนปัญหาควันบุหรี่ในอาคารชุด ชาวคอนโด อพาร์ทเมนท์ 89% เห็นด้วย หนุน “อาคารชุดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่” ส่วนใหญ่เคยรับควันบุหรี่มือสองในพื้นที่ส่วนกลาง พบ 77% รู้สึกไม่สบายจากการหายใจที่มีผู้สูบบุหรี่ในอาคารชุด ชี้สูบบุหรี่ได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิผู้อื่น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สสท.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ชาวซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตปีละ 23,000 คนต่อปี เนื่องจากการสูบบุหรี่

ชาวซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตปีละ 23,000 คนต่อปี เนื่องจากการสูบบุหรี่

ผลการวิจัยของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าการสูบบุหรี่ทำให้คนในราชอาณาจักรซาอุเสียชีวิตมากกว่า 23,000 คนต่อปี ในขณะที่สมาคมต่อต้านการสูบบุหรี่ในซาอุดีอาระเบียเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่เพียงพอเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่

บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดได้ เสี่ยงถึงตาย

บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดได้ เสี่ยงถึงตาย

ขณะที่ผลการสำรวจในหลายๆ งานวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถระเบิดได้เองแม้ไม่ใช้ ความร้อนจากเปลวไฟ และสารเคมีลิเทียมไออนจากแบตเตอรี่ทำให้เกิดบาดแผลไหม้ลึกถึงชั้นหนังแท้ได้ เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน ซึ่งต้องทำการรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ และพักฟื้นนานหลายสัปดาห์จนกว่าแผลหาย นอกจากนี้บางรายยังพบว่าเกิดระเบิดขณะเปิดสวิตซ์สูบบุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลให้ผู้สูบได้รับบาดเจ็บบริเวณมือ ใบหน้าอย่างรุนแรง เกิดแผลฉีกขาดบริเวณปาก

หนุนพยาบาลช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่

หนุนพยาบาลช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่

ศจย.หนุนพยาบาลช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ประชาชนให้เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพและป้องกัน COVID-19 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า การสูบบุหรี่ทำให้ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอาการของโรครุนแรงเพิ่มขึ้นและเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโอกาสติดเชื้อ COVID-19

สสส. ศจย. ชวนปฏิรูปวิถีแรงงาน “เลิกสูบ เลิกจน” ผ่านกลไกสมาพันธ์จังหวัดภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

สสส. ศจย. ชวนปฏิรูปวิถีแรงงาน “เลิกสูบ เลิกจน” ผ่านกลไกสมาพันธ์จังหวัดภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

สสส. ศจย. ชวนปฏิรูปวิถีแรงงาน “เลิกสูบ เลิกจน” ผ่านกลไกสมาพันธ์จังหวัดภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ชี้ บุหรี่บั่นทอนสุขภาพ สร้างภาระรายจ่าย หลังสำรวจพบวิกฤตโควิด–19 ทำแรงงานสูญเสียรายได้และเกิดภาวะเครียดจึงทำให้สูบบุหรี่ลดลง แรงงานเกือบ ร้อยละ 65 วางแผนเลิกสูบ

ห่วง “พิษควันบุหรี่ในบ้าน” หนุน “มาตรการส่งเสริมบ้านปลอดบุหรี่”

ห่วง “พิษควันบุหรี่ในบ้าน” หนุน “มาตรการส่งเสริมบ้านปลอดบุหรี่”

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมให้ ‘บ้านปลอดบุหรี่’ เพราะนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงรับควันบุหรี่มือสองของสมาชิกในบ้าน ยังทำให้สมาชิกในบ้านที่สูบบุหรี่สามารถลดและเลิกบุหรี่สำเร็จ นอกจากนี้ยังสามารถปกป้องเยาวชนในบ้านไม่ให้ทดลองสูบบุหรี่

รร.พยาบาลรามาธิบดีสถาบันต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

รร.พยาบาลรามาธิบดีสถาบันต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

รร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีศักยภาพเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ศจย.ร้องภาครัฐคุมราคาบุหรี่ ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

ศจย.ร้องภาครัฐคุมราคาบุหรี่ ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

"ศจย."ร้องภาครัฐคุมราคาบุหรี่ ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ เพราะการที่กรมสรรพสามิตปล่อยให้บุหรี่ลดราคากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เพียงทำร้ายเด็กเท่านั้น แต่ยังทำร้ายสังคมไทยอย่างมหันต์ด้วย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศจย.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 แฉบริษัทบุหรี่ข้ามชาติเพิ่มกลยุทธ์หวังดึงนักสูบหน้าใหม่

แฉบริษัทบุหรี่ข้ามชาติเพิ่มกลยุทธ์หวังดึงนักสูบหน้าใหม่

ระดมสมองต้านนักสูบหน้าใหม่พร้อมแนะทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเข้าใจให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงหลังเลิกสูบบุหรี่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ชวนช่วยเลิกบุหรี่ และโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

X

Main Menu