ข่าวสารบุหรี่

วิจัยยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่

วิจัยยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่

การวิจัยที่นำโดย จอห์น พี. เพียซ จากศูนย์มะเร็งมัวร์สแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโก ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Tobacco Control พบว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยให้เลิกสูบบุหรี่มีประโยชน์น้อยกว่าวิธีการเลิกสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมอย่างการใช้นิโคตินทดแทน (NRT) แผ่นแปะผิวหนัง หรือหมากฝรั่ง

สาธารณสุข เผย เหตุผลที่ประเทศไทยต้องห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า

สาธารณสุข เผย เหตุผลที่ประเทศไทยต้องห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า

ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย เผย อย. สหรัฐฯ ยังไม่รับรองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกสูบบุหรี่ | เมื่อวันที่ 25 มกราคม 65 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ เอกสาร 9 เหตุผลที่ประเทศไทยต้องคงมาตรการห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า โดยนอกจากเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจะมากหรือน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาแล้ว ต้องพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรอบด้านที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดให้มีการขายบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมายด้วย

ตีแผ่ 4 ข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้า ตัวเชื่อมเยาวชนสู่ยาเสพติด

ตีแผ่ 4 ข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้า ตัวเชื่อมเยาวชนสู่ยาเสพติด

ในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวของข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก ซึ่งสร้างความสับสนแก่ประชาชน ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงรวบรวมข้อเท็จจริงสรุปเป็น 4 ประเด็น ดังนี้

นักวิชาการ หนุน ให้รัฐฯ คงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขาย ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า

นักวิชาการ หนุน ให้รัฐฯ คงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขาย ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า

นักวิชาการ หนุน ให้รัฐฯ คงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขาย ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า เพราะเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการปกป้องเยาวชนไทย | ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยผลสำรวจล่าสุด โดยสวนดุสิตโพล ร่วมกับ ศจย.

หมอฟันแถลงการณ์ต้านบุหรี่ไฟฟ้าจี้รัฐบาลแสดงจุดยืน

หมอฟันแถลงการณ์ต้านบุหรี่ไฟฟ้าจี้รัฐบาลแสดงจุดยืน

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ฯ แถลงการณ์ เตือนอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า แนะรัฐบาลแสดงจุดยืนขจัดการแทรกแซงนโยบายให้เป็นเรืองถูกกฎหมาย
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช ประธานองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) เปิดเผยว่า

สสส. พร้อมภาคีเครือข่ายพระสงฆ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วัดปลอดบุหรี่ 4 ภาค”

สสส. พร้อมภาคีเครือข่ายพระสงฆ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วัดปลอดบุหรี่ 4 ภาค”

โครงการสนับสนุนการสื่อสารงานของภาคีควบคุมยาสูบ ร่วมกับ มูลนิธิโพธิยาลัย และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนาออนไลน์และนำเสนอการขับเคลื่อนงานวัดปลอดบุหรี่และลดปัจจัยเสี่ยงของเครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาค

การขับเคลื่อนงาน "วัดปลอดบุหรี่" และ "ลดปัจจัยเสี่ยง" ของเครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาค”

การขับเคลื่อนงาน "วัดปลอดบุหรี่" และ "ลดปัจจัยเสี่ยง" ของเครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาค”

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศจย. แนะว่า หากพระสงฆ์สามารถเลิกบุหรี่ด้วยตนเองได้ ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้ฆราวาส ขณะที่อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุ พระสงฆ์มีกลยุทธ์ 5 ส. ขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงและควบคุมยาสูบ

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนในอนาคต | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

เตือนอันตรายสารพิษ​ในบุหรี่​ นำไปสู่ปอดรั่ว​ รุนแรงขั้นเสียชีวิต

เตือนอันตรายสารพิษ​ในบุหรี่​ นำไปสู่ปอดรั่ว​ รุนแรงขั้นเสียชีวิต

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก เตือนผู้สูบบุหรี่ หากพบว่ามีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เจ็บแปลบบริเวณหน้าอก อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะปอดรั่วได้ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือ ภาวะปอดรั่ว คือ ภาวะที่มีอากาศเข้าไปแทรกอยู่ภายในช่องปอดจนเบียดเนื้อปอด

X

Main Menu