ข่าวสารบุหรี่

วิจัย มน. พบ โรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ประจำ ลดนักเรียนทดลองสูบบุหรี่เกือบ 2 เท่า

วิจัย มน. พบ โรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ประจำ ลดนักเรียนทดลองสูบบุหรี่เกือบ 2 เท่า

รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึงผลงานวิจัยที่ได้ศึกษา ปี 2565 เรื่อง Susceptibility to smoking and determinants among never-smoking high school students: A representative nationwide study in Thailand ว่า ผลการสำรวจนักเรียนทุกภูมิภาคของไทย จำนวน 3,156 คน พบว่า มีนักเรียน 72.4% ระบุว่า เรียนอยู่โรงเรียนที่จัดกิจกรรมต่อต้านบุหรี่แบบเป็นประจำ

แพทย์เตือนสูดควันบุหรี่เสี่ยงมะเร็งเต้านม ทั้งสูบเองและรับควันบุหรี่มือสอง

แพทย์เตือนสูดควันบุหรี่เสี่ยงมะเร็งเต้านม ทั้งสูบเองและรับควันบุหรี่มือสอง

แพทย์เตือนสูดควันบุหรี่เสี่ยงมะเร็งเต้านม ทั้งสูบเองและรับควันบุหรี่มือสอง ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 14 ราย พบ 1 ราย ป่วยจากสูดควันบุหรี่มือสอง ‬ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงไทย

คกก.ควบคุมยาสูบ มีมติเห็นชอบห้ามนำเข้า-ขาย 'บุหรี่ไฟฟ้า'ทุกรูปแบบ เหตุเป็นต้นทางเสพของเด็กและเยาวชน

คกก.ควบคุมยาสูบ มีมติเห็นชอบห้ามนำเข้า-ขาย 'บุหรี่ไฟฟ้า'ทุกรูปแบบ เหตุเป็นต้นทางเสพของเด็กและเยาวชน

28 มี.ค.65-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 1/2565โดยมีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประกิตวาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดับฝันเพิ่มรายได้ชาวไร่ยาสูบ "บุหรี่ไฟฟ้า" หันใช้ "นิโคตินสังเคราะห์" แทนสกัดใบยาสูบ

ดับฝันเพิ่มรายได้ชาวไร่ยาสูบ "บุหรี่ไฟฟ้า" หันใช้ "นิโคตินสังเคราะห์" แทนสกัดใบยาสูบ

ดับฝันชาวไร่ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้าใช้ “นิโคตินสังเคราะห์” แทนการสกัดจากใบยาสูบ ยอดขายพุ่ง 290% วัยรุ่นหันมาสูบเพิ่ม อ้างปลอดยาสูบ หรือ Tobacco Free สหรัฐฯ ขยายอำนาจ อย.คุมเข้ม เตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มหนุนบุหรี่ไฟฟ้าหลอกลวงช่วยเพิ่มรายได้ชาวไร่

แพทย์เตือน สูบบุหรี่ เสี่ยงภาวะ "ลองโควิด" รุนแรงถึงเสียชีวิต วอนหาโอกาสเลิก

แพทย์เตือน สูบบุหรี่ เสี่ยงภาวะ "ลองโควิด" รุนแรงถึงเสียชีวิต วอนหาโอกาสเลิก

แพทย์เตือน สูบบุหรี่ เสี่ยงภาวะ “ลองโควิด” รุนแรงถึงเสียชีวิต วอนหาโอกาสเลิก สำรวจพบหลังป่วยโควิด 3 เดือน พบเป็นลองโควิดถึง 16.1% เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2565 ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงของอาการ “ลองโควิด”

เกือบ 3 ใน 10 ของสิงห์อมควันไทย ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค

เกือบ 3 ใน 10 ของสิงห์อมควันไทย ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค

เกือบ 3 ใน 10 ของสิงห์อมควันไทย ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค ชี้เลิกสูบบุหรี่ดีที่สุด ลดความรุนแรงของโรค ลดโรคแทรกซ้อนได้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี หัวหน้าโครงการการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563

กระทรวงศึกษาธิการเห็นด้วยกับมาตรการห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการเห็นด้วยกับมาตรการห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในงานเสวนาวิชาการ การจัดการปัจจัยเสี่ยงปัญหาบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 แสดงจุดยืนของกระทรวงศึกษาธิการเห็นด้วยกับมาตรการห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่าย

บุหรี่ไฟฟ้าทำให้สูญเสีย เสี่ยงโรคร้าย เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร

บุหรี่ไฟฟ้าทำให้สูญเสีย เสี่ยงโรคร้าย เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร

นักวิชาการเตือน ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้สูญเสียอย่างมาก ทั้งทางเศรษฐกิจ เสี่ยงโรคร้ายแรง เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร ชี้รัฐต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่ในประเทศไทย โดยคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ห้ามขาย บุหรี่ไฟฟ้า และเร่งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบฝ่าฝืนอย่างจริงจัง

‪กรมการแพทย์ เผย มะเร็งปอดมีอัตราการตายเป็นอันดับ 2 ของคนไทย แนะ หากมีอาการเรื้อรังผิดปกติเกิน 2 สัปดาห์ควรรีบพบแพทย์‬

‪กรมการแพทย์ เผย มะเร็งปอดมีอัตราการตายเป็นอันดับ 2 ของคนไทย แนะ หากมีอาการเรื้อรังผิดปกติเกิน 2 สัปดาห์ควรรีบพบแพทย์‬

‪กรมการแพทย์ เผย มะเร็งปอดมีอัตราการตายเป็นอันดับ 2 ของคนไทย แนะ หากมีอาการเรื้อรังผิดปกติเกิน 2 สัปดาห์ควรรีบพบแพทย์‬ | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกรมการแพทย์ ชี้ มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย แนะสังเกตสัญาณเตือน เรื้อรังติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก น้ำหนักลด เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร บางรายอาจมีไข้ต่ำ ๆ หรือมีปอดติดเชื้อซ้ำซาก

X

Main Menu