กิจกรรม "World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก"

กิจกรรม "World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก"

จัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
คลิ๊ก 👉🏻 https://tinyurl.com/55mhkpmu

download


พิมพ์