ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาแพทย์ในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

ทราบหรือไม่ว่า มีสินค้าชนิดหนึ่ง ที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรป มันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ชื้อ สินค้าชนิดนี้คือสิ่งที่ทุกคนรู้จักดี นั่นคือ บุหรี่ นั่นเอง

นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่บุหรี่ได้กลายเป็นที่นิยมจวบจนถึงปัจจุบัน บุหรี่เป็นภัยทางสุขภาพที่ร้ายแรงที่สุดครั้งของมนุษยชาติ บุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้าน บุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์ บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่น บุหรี่กลายเป็นค่านิยมผิด ๆ ภายใต้การส่งเสริมของนายทุนที่เห็นแก่ผลประโยชน์นับตั้งแต่ที่มนุษย์ได้รู้จักกับบุหรี่ ต้องใช้เวลาเป็นพัน ๆ ปี ถึงทำให้มนุษย์ตระหนักได้ว่าบุหรี่เป็นสาเหตุของถุงลมโป่งพองทำให้เกิดมะเร็งปอด มะเร็งปากและลำคอ ทำให้หัวใจวายและเกิดโรคเส้นเลือดในสมอง

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย (ประเภทบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทย์) จัดโดยสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ในหัวข้อเรื่อง : Internet-based Intervention to improve Academic Knowledge of E-cigarette Health-related Issues Among medical students
in a University in Bangkok

และจะได้ไปนำเสนอในการประชุมวิชาการ Pediatric Academic Societies Meeting (PAS 2024) วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2567 ณ เมือง Toronto ประเทศแคนาดา

Ramathibodi

RAMATHIBODIGOODNEWS🎉🎊ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาแพทย์ในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี นศพ.นันทิชา รัศมีไพฑูรย์  และนศพ.ชเนตนันท์ กิตติธร ชั้นปีที่ 6

📍ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดงานวิจัย (ประเภทบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาแพทย์) ที่จัดโดยสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท

🧑🏼‍⚕️👩‍⚕️อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย: รศ.พญ.หฤทัย กมลาภรณ์, ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ ผศ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ ภาควิชาอายุรศาสตร์

พิมพ์