กิจกรรม "รู้ทันการณ์ รู้ทันกล อุตสาหกรรม บุหรี่ไฟฟ้า"

กิจกรรม "รู้ทันการณ์ รู้ทันกล อุตสาหกรรม บุหรี่ไฟฟ้า"

กิจกรรม "รู้ทันการณ์ รู้ทันกล อุตสาหกรรม บุหรี่ไฟฟ้า" ขอเชิญชวนคุณครู น้องๆนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง นักวิจัย นักวิชาการสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม "รู้ทันการณ์ รู้ทันกล อุตสาหกรรม บุหรี่ไฟฟ้า" ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 ได้ที่ลิ้งค์ หรือ QR code
https://forms.gle/PbdNtoEQ6ce75fpq6

111


พิมพ์