บุหรี่ไฟฟ้ากับวัยรุ่น

บุหรี่ไฟฟ้ากับวัยรุ่น

ผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้ากับการทำงานของสมอง บุหรี่มีผลโดยตรงกับปอด และมีผลต่อระบบประสาทเช่นเดียวกัน อาจรองลงมาจากระบบทางเดินหายใจ และกล้ามเนื้อหัวใจ
บุหรี่ไฟฟ้า ถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อค.ศ. 2003 โดยนาย Hon Lik ซึ่งเป็นเภสัชกรและนักสูบบุหรี่ชาวฮ่องกง โดยเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการที่พ่อของเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด

จึงนำเสนอนวัตกรรมใหม่นี้ให้แก่บริษัท Golden Dragon Holdings ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Ruyan แต่บุหรี่ไฟฟ้ากลับเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อปี 2006 หลังจากที่เริ่มแพร่ระบาดเข้าไปในยุโรปและอเมริกา โดยถูกโฆษณาว่า เป็นอุปกรณ์ใช้เลิกบุหรี่ ต่อมาค.ศ. 2008 องค์การอนามัยโลกได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและประกาศอย่างเป็นทางการว่า “บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับการเลิกบุหรี่”

จริงๆ แล้วการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความปลอดภัยไปกว่าการใช้บุหรี่ปกติ โดยเฉพาะในเยาวชนและผู้ใหญ่ตอนต้น เพราะปัญหาสำคัญในบุหรี่ไฟฟ้า คือ มีนิโคตินอยู่ มันทำให้เราอยากใช้เพิ่มขึ้น หรือเกิดการเสพติด การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีแค่เรื่องนิโคตินอย่างเดียว ยังมีสารอื่นที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและส่งผลต่ออวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะปอดด้วย

สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือ เยาวชนและคนอายุน้อยที่มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานในอนาคตต่อไป และกลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสที่จะเทิร์นไปเป็นพวกที่สูบบุหรี่ตามปกติ รวมถึงการใช้สารเสพติดอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วย เมื่อเทียบกับเยาวชนที่ไม่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน

อเมริกามีการศึกษาพบว่า ในเด็กวัยรุ่น high school ตั้งแต่ชั้นปีที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงจำนวนปีที่ผ่านไป อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนเพิ่มขึ้นทุกปี และเพิ่มขึ้นตามชั้นปีที่มีการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากลัว

SS

รายงานสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมต้นของไทยอายุ 13-15 ปี โดยองค์การอนามัยโลก หรือ Global school-based student health survey

  • ประเทศไทยพบสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าเริ่มเข้ามาระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียน
  • ปีพ.ศ. 2564 พบเด็กนักเรียนใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2558 โดยเพิ่มขึ้นจาก 13.8% เป็น 14.7%
  • โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มจาก 3.3% เป็น 8.1%
  • เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า เช่น เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตราย ไม่เสพติด

บุหรี่ไฟฟ้ามีรูปแบบการใช้เยอะ แต่ตัวที่น่ากังวล คือ การมีกัญชา การใช้กัญชาอย่างเสรีในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถหยดน้ำมันกัญชาเข้าไปในบุหรี่ไฟฟ้าได้ด้วย ก็ยิ่งเสริมอันตรายจากการใช้เข้าไปอีก

Credit : https://www.oscc.consulting/media/199


พิมพ์