การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 "คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 "คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 "คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
สอบถามรายละเอียดได้ที่:

อีเมล:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 064-585-3818

unnamed


พิมพ์