การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบ ผ่านระบบ e-Learning

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบ ผ่านระบบ e-Learning

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบ ผ่านระบบ e-Learning จัดโดย หน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง ม.ธรรมศาสตร์ และ วสส.สุพรรณบุรี สถาบันหลักของสภา สธช.

info

  • สมัครเข้าอบรมได้ที่: www.phn.trc.or.th
  • ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)


พิมพ์