ขอเรียนเชิญ นักวิจัย ศจย. ทุกท่าน เข้าร่วม "การประชุม

ขอเรียนเชิญ นักวิจัย ศจย. ทุกท่าน เข้าร่วม "การประชุม

ขอเรียนเชิญ นักวิจัย ศจย. ทุกท่าน เข้าร่วม "การประชุม Future Direction in TRC Researches 2023 (Hybrid Conference)"ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 8 ห้อง 1-2 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

18043184519734

เพื่อรับฟังและแสดงข้อคิดเห็นการสรุปทบทวนวรรณกรรมในด้านต่าง ๆและ เพื่อรับทราบหัวข้อวิจัยในอนาคตด้านการควบคุมยาสูบ กรุณาตอบกลับมาภายในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม2566 ทาง Link Google form: https://forms.gle/itDMZ8hUHbvWS1ZP6


พิมพ์