งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคใต้ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคใต้ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคใต้ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ตอน บุหรี่ไฟฟ้า ปังหรือพัง เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการควบคุมยาสูบ และสร้างเครือข่ายด้านยาสูบในพื้นที่ภาคใต้
รุปแบบกิจกรรม : Hybride (online,onsite)

  • On-site รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น ‼️
  • ทางงานประชุมสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณนูรตัสนีม อูมูดี 062-0851717 หรือ 074-451165 (ภายในวันและเวลาราชการ)

Poster


พิมพ์