กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและครู

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและครู

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและครู เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบกิจกรรม online และ onsite ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่นฮอล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น ❗️❗️

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่: https://tinyurl.com/574jp7fk
📞 สอบถามได้ที่: สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
โทร. 062-0851717,074-451165 (คุณนูรตัสนีม,คุณฟาตอนะห์)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

trc


พิมพ์