การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 TRC INTERNATIONAL CONFERENCE 2021

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 TRC INTERNATIONAL CONFERENCE 2021

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย .) ขอเรียนเชิญภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ เข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 TRC INTERNATIONAL CONFERENCE 2021 “Empowering Policy Implementation on Tobacco Control” ใน APACT 2021 (13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health)

ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2564 ในรูปแบบ ONLINE ซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้ มีประเทศในกลุ่มภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก เข้าร่วมกว่า 40 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนให้สังคมปลอดบุหรี่และมีการนำเสนอข้อมูลวิชาการ เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการควบคุมยาสูบและสุขภาพต่างๆ ในประเทศไทย

รายละเอียดติดต่อ : โทร. 064-585-3818 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ผู้ประสานงาน นางสาวรติกร เพมบริดจ์ และ นายรวมยศ

trc10Aug21 poster


พิมพ์