อบรม EVALI Vape or Health

อบรม EVALI Vape or Health

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

  • One-day course ◀️
    วันที่ 20 เม.ย.2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 5 แพทยสมาคม ซ.ศูนย์วิจัย
  • Online course ◀️
    วันที่ 20, 27 เมษายน และ 10, 12,17 พฤษภาคม 2564

สิทธิประโยชน์จากการเข้ารับการอบรม : ได้ CME Certification จาก ศจย., ทุนวิจัยจาก ศจย. ฯลฯ จับสลากชิง GARMIN 
ลงทะเบียนฟรี คลิก
https://forms.gle/NknALst5EjRgQtcn6

TRCapr21 2

TRCapr21 1


พิมพ์