เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง "สื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก"

เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง "สื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก"

เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง "สื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก" ความท้าทายใหม่ ลดนักสูบภาคใต้ ณ โรงภาพยนตร์ EGV โลตัส จังหวัดสงขลา วันที่ 21 มีนาคม 2564 (10.00 น. ถึง 12.00 น.)

ผู้ร่วมเสวนา

  1. ดร.วิศิน พิพัฒนฉัตร : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
  2. คุณฮาริส มาศชาย : ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารดิจิทัลสร้างสังคมปลอดบุหรี่
  3. ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ : ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในโครงการ
  4. นายพชร อินทรกุล : ผู้รับผิดชอบในโครงการ DigitorThailand

ถ่ายทอดสด Facebook/DigitorThailand ในเทศกาลภาพยนตร์สั้น IED.MC Short Flim ครั้งที่ 7 DREAM ดินแดนแห่งความฝัน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม..ที่ www.digitorthailand.co


พิมพ์