การประชุม Round Table "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน"

การประชุม Round Table "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน"

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม Round Table ในหัวข้อ "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน" (State of the art to smoking cessation) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

การประชุมออนไลน์ video conference ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  คลิกลงทะเบียน https://forms.gle/L7NMJAfPayZ57rJZ7

infoFeb21


พิมพ์