ข่าวประชาสัมพันธ์

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “(ทิศทางโลก) สู่การขับเคลื่อนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย”

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “(ทิศทางโลก) สู่การขับเคลื่อนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย”

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “(ทิศทางโลก) สู่การขับเคลื่อนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย”วันจันทร์ที่ 29 สิงหาาคม พ.ศ. 2565 | นี้เป็นตัวอย่างของความร้ายกาจของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ผมได้รับมอบหมายให้พูดถึงการควบคุมยาสูบ ในภาพรวม เพราะฉะนั้นผมจะแตะประเด็นของบุหรี่ไฟฟ้าในตอนท้ายนิดเดียวเท่านั้น

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและครู

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและครู

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและครู เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบกิจกรรม online และ onsite ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่นฮอล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น ❗️❗️

 การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

โครงการ : การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา | กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานโครงการ “สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่” ซึ่งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษากว่า 155 แห่งทั่วประเทศ

ประกาศผลการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

ประกาศผลการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

สวัสดี นักเรียนนักศึกษาทุกท่าน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า” ท่านที่ลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบ Zoom conference

กิจกรรมอบรมนักจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5 และ 6

กิจกรรมอบรมนักจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5 และ 6

กิจกรรมอบรมนักจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5 และ 6วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ในหัวข้อ

การประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

การประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

สวัสดี นักเรียนนักศึกษาทุกท่าน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า” ท่านที่ลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบ Zoom conference

กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า"

กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า"

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า" ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง: นักวิชาการ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง: นักวิชาการ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง: นักวิชาการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร:

ขอเชิญร่วมประกวด ผลงานควบคุมยาสูบดีเด่นภาคเหนือ

ขอเชิญร่วมประกวด ผลงานควบคุมยาสูบดีเด่นภาคเหนือ

ขอเชิญร่วมประกวด ผลงานควบคุมยาสูบดีเด่นภาคเหนือ ในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ปี 2565 “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” ถ้าท่านมีผลงานด้านการควบคุมยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัย โครงการแก้ไขปัญหา หรือนวัตกรรม ขอเชิญส่งประกวดในงานนี้ !!!!!!

X

Main Menu