ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมรายการ "พบหมอรามา ฯ" ในประเด็นร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่

ขอเชิญชมรายการ "พบหมอรามา ฯ" ในประเด็นร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชมรายการ "พบหมอรามา ฯ" ในประเด็นร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ “Commit to Quit # เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้ + 🚭 "วิธีการเลิกบุหรี่คุณทำได้" 🚭 "งานวิจัยเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่"  โดย รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ชวนชม Life Talk "เลิกเหอะ คุณทำได้

ชวนชม Life Talk "เลิกเหอะ คุณทำได้

....... บ า ง ก อ ก นี้ . . . ดี จั ง ............ ชวนชม Life Talk "เลิกเหอะ คุณทำได้" บุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ชีวิตเสี่ยงในวงกว้าง จากตัวแทนเยาวชน ผู้เคยได้รับผลกระทบ ผู้ผ่านประสบการณ์การสูบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ พบกันและแลกเปลี่ยนผ่านไลฟ์ที่เพจ บางกอกนี้ดีจัง วันเสาร์ที่ 15 พ.ค 64 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป เครือข่ายร่วม และสนับสนุน โดย -สำนักงานกองทุนสนับการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

นิโคตินในบุหรี่ป้องการการติดเชื้อโควิด-19ได้จริงหรือ ?

นิโคตินในบุหรี่ป้องการการติดเชื้อโควิด-19ได้จริงหรือ ?

ในช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมามีคลิปข่าวที่พูดถึงงานวิจัยจากฝรั่งเศสว่านิโคตินอาจจะช่วยในการป้องการการติดเชื้อโควิด-19 ได้ ข้อเท็จจริง คือ งานวิจัยฉบับนี้ไม่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ อีกทั้งงานวิจัยไม่ได้อิงกับทฤษฎีที่มีอยู่และยังไม่ผ่านการอนุมัติจริยธรรม

อบรม EVALI Vape or Health

อบรม EVALI Vape or Health

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1

วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1

วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 "บทความและงานวิจัยที่เป็นความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล" และ "สารจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ"

เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง "สื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก"

เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง "สื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก"

เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง "สื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก" ความท้าทายใหม่ ลดนักสูบภาคใต้ ณ โรงภาพยนตร์ EGV โลตัส จังหวัดสงขลา วันที่ 21 มีนาคม 2564 (10.00 น. ถึง 12.00 น.)

อาคารชุดปลอดบุหรี่ มาตรการคุ้มครองสุขภาพคนไม่สูบบบุหรี่

อาคารชุดปลอดบุหรี่ มาตรการคุ้มครองสุขภาพคนไม่สูบบบุหรี่

"รายการที่นี่มีเรื่อง" เสาร์ที่ 6 มี.ค. 2564 นี้ เอาใจคนเมืองที่อยู่อาศัยตามหอพัก อพาร์ทเมนท์ และคอนโดสูง 😁 นับจากนี้เราต้องมีสิทธิ์ และมีเสียงในการทวงคืนพื้นที่ และอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับตนเอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์” ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ โรงแรม เอเชีย ห้อง ประกายเพชร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมอภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การประชุม Round Table "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน"

การประชุม Round Table "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน"

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม Round Table ในหัวข้อ "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน" (State of the art to smoking cessation) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

X

Main Menu