ข่าวประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use

หนึ่งเสียงท่านเพื่อสังคมไทยต่อสู้ COVID-19

หนึ่งเสียงท่านเพื่อสังคมไทยต่อสู้ COVID-19

เชิญทุกท่าน กดสนับสนุน โครงการ "เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก"หนึ่งเสียงท่านเพื่อสังคมไทยต่อสู้ COVID-19 คลิก https://forms.gle/jeMPFVJs7QvWusHy9

ขอเชิญส่ง แนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย.ปี 2563

ขอเชิญส่ง แนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย.ปี 2563

ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-13.00 น.

เปิดรับสมัครเรียน บทเรียนออนไลน์ (E-learning) รอบที่ 4

เปิดรับสมัครเรียน บทเรียนออนไลน์ (E-learning) รอบที่ 4

ยินดีต้อนรับภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ และนักวิจัย นักวิชาการ
ช่องทางการสมัคร : 👇
Link เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ Basic course (E-learning) คลิกที่นี่

บุหรี่ กับ สตรีเพศ คุณรู้หรือไม่ว่า ??

บุหรี่ กับ สตรีเพศ คุณรู้หรือไม่ว่า ??

Smoking reduces a woman’s chances of getting pregnant.
Smoking during pregnancy increases the risk for pregnancy complications.
Tobacco smoke harms babies before and after they are born

เรียกร้องให้เฟสบุ๊คยุติการเป็นช่องทางให้บริษัทบุหรี่ใช้ Influencer ส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้า  

เรียกร้องให้เฟสบุ๊คยุติการเป็นช่องทางให้บริษัทบุหรี่ใช้ Influencer ส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้า  

ลงชื่อสนับสนุนจดหมายเปิดผนึกถึงเฟสบุ๊ค เรียกร้องให้เฟสบุ๊คยุติการเป็นช่องทางให้บริษัทบุหรี่ใช้ Influencer ส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้า  | Facebook and Instagram just announced policy changes that fail to address rampant influencer promotion of tobacco products and e-cigarettes on their platforms. Join this sign-on letter calling for Facebook

and Instagram to fix their policies to prohibit influencer promotion of tobacco products and e-cigarettes.

ร่วมลงชื่อสนับสนุน

ศจย.ขอประณามการกระทำที่พยายามทำลายชื่อเสียงของนักวิชาการที่แสดงความจริงให้สังคมรับทราบเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

ศจย.ขอประณามการกระทำที่พยายามทำลายชื่อเสียงของนักวิชาการที่แสดงความจริงให้สังคมรับทราบเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

กรณีเฟสบุ๊คเพจ “บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร” ลงข้อความเพื่อทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ ศ.ดร.Stanton Glantz ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “E-cigarettes: A Global Public Health Emergency” ใน การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 18

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว #มีผลบังคับใช้ 10 กันยายน 2562 (ทั้งนี้ผ่อนผันให้บุหรี่ซองแบบเดิม ขายได้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562)

X

Main Menu