ข่าวประชาสัมพันธ์

โล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

โล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว และ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้รับ "โล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ" โดยได้รับเกียรติ จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบโล่ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์

จดหมายข่าว วิสฺสาส นานาสาระจาก ศจย. ฉบับประจำเดือน กันยายน 2563

จดหมายข่าว วิสฺสาส นานาสาระจาก ศจย. ฉบับประจำเดือน กันยายน 2563

อีกมิติของการสื่อสารงานวิจัย เชิงรุกส่งตรงข้อมูลวิชาการ ให้นักวิจัย นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2563 - 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563) ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การแถลงข่าว "โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"

การแถลงข่าว "โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"

การแถลงข่าว "โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" บุหรี่ ภัยเงียบของสังคมในยุคปัจจุบัน แต่จะทำอย่างไรให้สังคมไทยยุคใหม่ปลอดจากบุหรี่ พบกับมุมมอง ทัศนคติ ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และของวัยรุ่นยุคใหม่ กับความรับผิดชอบต่อสังคม ในการช่วยสร้างสังคมไทยให้ปลอดจากบุหรี่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศจย.จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิชาการ บูรณาการภาคี เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

ศจย.จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิชาการ บูรณาการภาคี เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ได้ดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ในฐานะเสาหลักด้านวิชาการเพื่อการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบของประเทศไทย ศจย.จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิชาการ บูรณาการภาคี เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

 ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน "

ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน "

เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน " วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับชม Facebook LIVE ได้ที่ : ชวนช่วยเลิกบุหรี่ : https://www.facebook.com/quitsmokingmedia แอบกระซิบว่า มาร่วมลุ้นรับของรางวัลภายในกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ใน LIVE

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2563 : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

จดหมายข่าว เดือนสิงหาคม 2563 : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

สิงห์อมควันไทย เกินครึ่งเมินนิโคตินช่วงโควิดระบาด ฉบับนี้พบกับข่าวสาร ผลการสำรวจข้อมูลด้านการบริโภคยาสูบช่วง COVID-19 / พร้อมข้อแนะนำการเลิกสูบบุหรี่เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของประเทศไทย / และการประชุมวิชาการ New normal ศจย.ปลื้ม รณรงค์ชวนคนเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดช่วงไวรัสก่อโรคโควิด 19 ยังแพร่ระบาดทั่วโลก ได้ผลดีแม้มีมาตรการผ่อนปรน พบคนไทยเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่องจนปัจจุบันมากถึง ร้อยละ 57

ช่องทางช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ช่องทางช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

อีกหนึ่งช่องทางช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องรอสายว่าง ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์แชท แค่คลิกแล้วกรอกข้อมูลทิ้งไว้ที่ U-Quit 👇🏽 http://www.thailandquitline.or.th/urefer/uquit/จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ จะติดต่อกลับทันทีตามเวลาที่คุณระบุไว้ค่ะ

บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง Covid-19

บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง Covid-19

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการเรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง Covid-19" ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม วนธารา รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

"ประกาศเลื่อน การจัดงาน APACT2020"  เป็นวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ Central World กรุงเทพฯ

"ประกาศเลื่อน การจัดงาน APACT2020" เป็นวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ Central World กรุงเทพฯ

"ประกาศเลื่อน การจัดงาน APACT2020" เป็นวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์ Central World กรุงเทพฯ

X

Main Menu