ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564 ”รู้เท่าทันและเฝ้าระวังภัยคุกคามบุหรี่ไฟฟ้า” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette

National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette

การประชุมสัมนาเครือข่ายนักวิจัย เรื่อง "National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในรูปแบบ ONLINE เพื่อประชุมสัมมนาเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ และพยาบาลอบรมความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ

พลังขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่”พบกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

พลังขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่”พบกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

เตรียมรับชม รายการที่นี่มีเรื่อง ปี 3 ตอน “พลังขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่”พบกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เวลา 09.00-10.00 น. ทางช่อง Cable Channel 37HD และเครือข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ

การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิกครั้งที่13 (13th APACT 2021 Bangkok)

การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิกครั้งที่13 (13th APACT 2021 Bangkok)

การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิกครั้งที่13 (13th APACT 2021 Bangkok) ภาคีต้านบุหรี่ 4 พันคนทั่วโลกร่วมประชุม กำหนดอนาคตสังคมไร้ยาสูบ (Smoke free Society) อัพเดตบุหรี่เชื่อมโยงโควิด-19 ร่วมประกาศปฏิญญาเรียกร้อง 17 ข้อ พร้อมนำงานวิจัยมาปรับแผนการควบคุมยาสูบในไทย เพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะเยาวชนรับไม้ต่อ สร้างอนาคตสังคมไร้ยาสูบ

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 TRC INTERNATIONAL CONFERENCE 2021

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 TRC INTERNATIONAL CONFERENCE 2021

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย .) ขอเรียนเชิญภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ เข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 TRC INTERNATIONAL CONFERENCE 2021 “Empowering Policy Implementation on Tobacco Control” ใน APACT 2021 (13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health)

EVALI  E-cigarette  or Vaping Product Use-Associated Lung Injury

EVALI E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury
Vape or Health: Now or Never

ขอเชิญชมรายการ "พบหมอรามา ฯ" ในประเด็นร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่

ขอเชิญชมรายการ "พบหมอรามา ฯ" ในประเด็นร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชมรายการ "พบหมอรามา ฯ" ในประเด็นร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ “Commit to Quit # เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้ + 🚭 "วิธีการเลิกบุหรี่คุณทำได้" 🚭 "งานวิจัยเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่"  โดย รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ชวนชม Life Talk "เลิกเหอะ คุณทำได้

ชวนชม Life Talk "เลิกเหอะ คุณทำได้

....... บ า ง ก อ ก นี้ . . . ดี จั ง ............ ชวนชม Life Talk "เลิกเหอะ คุณทำได้" บุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ชีวิตเสี่ยงในวงกว้าง จากตัวแทนเยาวชน ผู้เคยได้รับผลกระทบ ผู้ผ่านประสบการณ์การสูบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ พบกันและแลกเปลี่ยนผ่านไลฟ์ที่เพจ บางกอกนี้ดีจัง วันเสาร์ที่ 15 พ.ค 64 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป เครือข่ายร่วม และสนับสนุน โดย -สำนักงานกองทุนสนับการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

นิโคตินในบุหรี่ป้องการการติดเชื้อโควิด-19ได้จริงหรือ ?

นิโคตินในบุหรี่ป้องการการติดเชื้อโควิด-19ได้จริงหรือ ?

ในช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมามีคลิปข่าวที่พูดถึงงานวิจัยจากฝรั่งเศสว่านิโคตินอาจจะช่วยในการป้องการการติดเชื้อโควิด-19 ได้ ข้อเท็จจริง คือ งานวิจัยฉบับนี้ไม่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ อีกทั้งงานวิจัยไม่ได้อิงกับทฤษฎีที่มีอยู่และยังไม่ผ่านการอนุมัติจริยธรรม

X

Main Menu