ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

การประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

สวัสดี นักเรียนนักศึกษาทุกท่าน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า” ท่านที่ลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบ Zoom conference

กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า"

กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า"

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า" ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง: นักวิชาการ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง: นักวิชาการ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง: นักวิชาการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร:

ขอเชิญร่วมประกวด ผลงานควบคุมยาสูบดีเด่นภาคเหนือ

ขอเชิญร่วมประกวด ผลงานควบคุมยาสูบดีเด่นภาคเหนือ

ขอเชิญร่วมประกวด ผลงานควบคุมยาสูบดีเด่นภาคเหนือ ในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ปี 2565 “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” ถ้าท่านมีผลงานด้านการควบคุมยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัย โครงการแก้ไขปัญหา หรือนวัตกรรม ขอเชิญส่งประกวดในงานนี้ !!!!!!

การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ผิดหรือไม่ ?

การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ผิดหรือไม่ ?

ตามที่มีกลุ่มบุคคล พยายามแอบอ้าง เหมารวมว่าทาง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มีความเห็นร่วมว่า "การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ไม่เป็นความผิด" ไม่เป็นความจริง !!! เพราะถ้าพิจารณา จากหลักกฎหมายที่บังคับใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ คือ

ประกาศผลการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

ประกาศผลการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

ประกาศผลการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ในการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รูปแบบ Hybrid Conference โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

สสส. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565

สสส. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565

สสส. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565 (Thai Health Promotion Journal 2022) มาร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย ยกระดับข้อมูลวิชาการทางสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2565
เงินรางวัล Oral Presentation E-Poster Presentation

X

Main Menu