ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม EVALI Vape or Health

อบรม EVALI Vape or Health

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1

วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1

วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 "บทความและงานวิจัยที่เป็นความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล" และ "สารจากนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ"

เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง "สื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก"

เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง "สื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก"

เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง "สื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก" ความท้าทายใหม่ ลดนักสูบภาคใต้ ณ โรงภาพยนตร์ EGV โลตัส จังหวัดสงขลา วันที่ 21 มีนาคม 2564 (10.00 น. ถึง 12.00 น.)

อาคารชุดปลอดบุหรี่ มาตรการคุ้มครองสุขภาพคนไม่สูบบบุหรี่

อาคารชุดปลอดบุหรี่ มาตรการคุ้มครองสุขภาพคนไม่สูบบบุหรี่

"รายการที่นี่มีเรื่อง" เสาร์ที่ 6 มี.ค. 2564 นี้ เอาใจคนเมืองที่อยู่อาศัยตามหอพัก อพาร์ทเมนท์ และคอนโดสูง 😁 นับจากนี้เราต้องมีสิทธิ์ และมีเสียงในการทวงคืนพื้นที่ และอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับตนเอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์” ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ โรงแรม เอเชีย ห้อง ประกายเพชร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมอภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การประชุม Round Table "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน"

การประชุม Round Table "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน"

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม Round Table ในหัวข้อ "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน" (State of the art to smoking cessation) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

อบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

อบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never One-day course วันที่ 20, 27 เมษายน และ 10, 12, 17 พฤษภาคม 2564 สิทธิประโยชน์จากการเข้ารับการอบร

"ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2

"ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2

"ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ขอเชิญติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live เพจ "ชวน ช่วย เลิกบุหรี่"

งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด "งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ" ในโอกาสนี้ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะ ผู้ช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา การรักษาพยาบาล และการส่งต่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเป็นอย่างดีตลอดเวลา ๒๕ ปี

X

Main Menu