ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 "คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 "คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 "คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566
สอบถามรายละเอียดได้ที่:

งานเสวนาวิขาการ "ข้อเสนอแนะคนกรุงเทพฯไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

งานเสวนาวิขาการ "ข้อเสนอแนะคนกรุงเทพฯไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

งานเสวนาวิขาการ "ข้อเสนอแนะคนกรุงเทพฯไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" (บุหรี่ไฟฟ้า ปัญหาสังคม วิกฤติชุมชนเมือง) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 13.00 น.

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนิทรรศการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบ ผ่านระบบ e-Learning

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบ ผ่านระบบ e-Learning

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบ ผ่านระบบ e-Learning จัดโดย หน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง ม.ธรรมศาสตร์ และ วสส.สุพรรณบุรี สถาบันหลักของสภา สธช.

ขอเรียนเชิญ นักวิจัย ศจย. ทุกท่าน เข้าร่วม "การประชุม

ขอเรียนเชิญ นักวิจัย ศจย. ทุกท่าน เข้าร่วม "การประชุม

ขอเรียนเชิญ นักวิจัย ศจย. ทุกท่าน เข้าร่วม "การประชุม Future Direction in TRC Researches 2023 (Hybrid Conference)"ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 8 ห้อง 1-2 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา

การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา

โครงการ   :  การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา  กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานโครงการ “สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่” ซึ่งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษากว่า

ศจย ร่วมนำเสนอวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ศจย ร่วมนำเสนอวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ICUDDR Conference 2023 Addiction Science, Policy and Education:Growth and progress in a post pandemic world August 9 - 11, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC.) is participating in the presentation on August 11, 2023

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคใต้ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคใต้ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคใต้ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ตอน บุหรี่ไฟฟ้า ปังหรือพัง เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการควบคุมยาสูบ และสร้างเครือข่ายด้านยาสูบในพื้นที่ภาคใต้
รุปแบบกิจกรรม : Hybride (online,onsite)

  • On-site รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น ‼️
  • ทางงานประชุมสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณนูรตัสนีม อูมูดี 062-0851717 หรือ 074-451165 (ภายในวันและเวลาราชการ)

Poster

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference)

X

Main Menu