ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบ Oral Presentation

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบ Oral Presentation

ประกาศศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 22 สานพลังปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า: รอดด้วยรัฐสภา

ในวาระที่รัฐสภากำลังมีการพิจารณามาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า

ในวาระที่รัฐสภากำลังมีการพิจารณามาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า

ร่วมลงชื่อเป็น 1 เสียงใน 1 ล้านรายชื่อ สำหรับยื่นถึงสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคงกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

 กำหนดจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

กำหนดจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “สานพลังปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า: รอดด้วยรัฐสภา” วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถนน รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว รายละเอียดตามโปสเตอร์ดังแนบ

TRC110724

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงาน

ร่วมลงชื่อเป็น 1 เสียงใน 1 ล้านรายชื่อ สำหรับยื่นถึงสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคงกฎหมายห้ามนำเข้า...

ร่วมลงชื่อเป็น 1 เสียงใน 1 ล้านรายชื่อ สำหรับยื่นถึงสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคงกฎหมายห้ามนำเข้า...

ร่วมลงชื่อเป็น 1 เสียงใน 1 ล้านรายชื่อ สำหรับยื่นถึงสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคงกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ในวาระที่รัฐสภากำลังมีการพิจารณามาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า พวกเรา กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าการตลาดล่าเหยื่อและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้า จึงร่วมกันแสดงพลัง

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง "สานพลังปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า รอดด้วยรัฐสภา"ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2567

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กิจกรรม "World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก"

กิจกรรม "World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก"

จัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาแพทย์ในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

ทราบหรือไม่ว่า มีสินค้าชนิดหนึ่ง ที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรป มันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ชื้อ สินค้าชนิดนี้คือสิ่งที่ทุกคนรู้จักดี นั่นคือ บุหรี่ นั่นเอง

X

Main Menu