ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา

การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา

โครงการ   :  การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา  กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานโครงการ “สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่” ซึ่งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษากว่า

ศจย ร่วมนำเสนอวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ศจย ร่วมนำเสนอวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ICUDDR Conference 2023 Addiction Science, Policy and Education:Growth and progress in a post pandemic world August 9 - 11, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC.) is participating in the presentation on August 11, 2023

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคใต้ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคใต้ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคใต้ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ตอน บุหรี่ไฟฟ้า ปังหรือพัง เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการควบคุมยาสูบ และสร้างเครือข่ายด้านยาสูบในพื้นที่ภาคใต้
รุปแบบกิจกรรม : Hybride (online,onsite)

  • On-site รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น ‼️
  • ทางงานประชุมสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณนูรตัสนีม อูมูดี 062-0851717 หรือ 074-451165 (ภายในวันและเวลาราชการ)

Poster

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุม

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference)

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “(ทิศทางโลก) สู่การขับเคลื่อนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย”

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “(ทิศทางโลก) สู่การขับเคลื่อนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย”

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “(ทิศทางโลก) สู่การขับเคลื่อนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย”วันจันทร์ที่ 29 สิงหาาคม พ.ศ. 2565 | นี้เป็นตัวอย่างของความร้ายกาจของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ผมได้รับมอบหมายให้พูดถึงการควบคุมยาสูบ ในภาพรวม เพราะฉะนั้นผมจะแตะประเด็นของบุหรี่ไฟฟ้าในตอนท้ายนิดเดียวเท่านั้น

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและครู

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและครู

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและครู เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบกิจกรรม online และ onsite ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่นฮอล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น ❗️❗️

 การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

โครงการ : การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา | กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานโครงการ “สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่” ซึ่งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษากว่า 155 แห่งทั่วประเทศ

ประกาศผลการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

ประกาศผลการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

สวัสดี นักเรียนนักศึกษาทุกท่าน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า” ท่านที่ลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบ Zoom conference

กิจกรรมอบรมนักจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5 และ 6

กิจกรรมอบรมนักจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5 และ 6

กิจกรรมอบรมนักจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5 และ 6วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ในหัวข้อ

X

Main Menu