กิจกรรม ศจย.

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือ)

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือ)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เดินเครื่องทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง ลงพื้นที่ลุย “ภาคเหนือ” สานเครือข่ายพันธมิตร เกี่ยวก้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าร่วมสร้าง “ความเข้มแข็ง” ในการพัฒนาการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ

"การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ" โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร ผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านยาสูบ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร ผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านยาสูบ

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากระบวนการสื่อสารและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย" ให้กับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ

ประชุมแพทยสมาคม ฯ วาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6

ประชุมแพทยสมาคม ฯ วาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 -16.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เข้าร่วมประชุมที่มีวาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6 ร่วมกับคณะทำงาน ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ (สสส.)

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ (สสส.)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เข้านำเสนอการขับเคลื่อน แผนการดำเนินงาน ต่อ คกก.กำกับทิศ ฯ โดยมีวาระ อาทิ ความคืบหน้า การผลักดัน ยาเลิกบุหรี่ เข้าสู่บัญชียาหลัก สรุปการประชุมวิชาการฯ การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ

การประชุม Core team ศจย.

การประชุม Core team ศจย.

วันนี้เวลา 12.00-14.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี อ.รณชัย ผอ.ศจย.เป็นประธาน การประชุม Core team 

ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่

ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่

วันที่ 4 ก.ค.62 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และเลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่ กับ ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ผอ.ศจย.ประกาศยืนกรานชัดเจนว่า "เราจะไม่สังฆกรรมกับอุตสาหกรรมยาสูบ และเราจะมุ่งมั่นสร้างงานวิจัยเพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยครับ"

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) อ.รณชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน จากกระทรวงและส่วนราชการต่างๆ ให้รับทราบ ประเด็นการตระหนักรู้ เรื่องบุหรี่

พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ

พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความเรื่อง “พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ” ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย (Philosophy and Religion Society of Thailand)

X

Main Menu