กิจกรรม ศจย.

ศจย. ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ

ศจย. ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ โดยเน้นประเด็น "ควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 = ความรุนแรงในครอบครัว" (4 ตุลาคม 2562) ใน "เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น" จัดโดย สำนักสนุนสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและจัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ กลุ่มนักวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด “การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือ ข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)” โดยมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้โจทย์วิจัยของ ศจย.

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือ)

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือ)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เดินเครื่องทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง ลงพื้นที่ลุย “ภาคเหนือ” สานเครือข่ายพันธมิตร เกี่ยวก้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าร่วมสร้าง “ความเข้มแข็ง” ในการพัฒนาการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ

"การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ" โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร ผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านยาสูบ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร ผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านยาสูบ

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากระบวนการสื่อสารและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย" ให้กับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ

ประชุมแพทยสมาคม ฯ วาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6

ประชุมแพทยสมาคม ฯ วาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 -16.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เข้าร่วมประชุมที่มีวาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6 ร่วมกับคณะทำงาน ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ (สสส.)

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ (สสส.)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เข้านำเสนอการขับเคลื่อน แผนการดำเนินงาน ต่อ คกก.กำกับทิศ ฯ โดยมีวาระ อาทิ ความคืบหน้า การผลักดัน ยาเลิกบุหรี่ เข้าสู่บัญชียาหลัก สรุปการประชุมวิชาการฯ การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ

การประชุม Core team ศจย.

การประชุม Core team ศจย.

วันนี้เวลา 12.00-14.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี อ.รณชัย ผอ.ศจย.เป็นประธาน การประชุม Core team 

ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่

ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่

วันที่ 4 ก.ค.62 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และเลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่ กับ ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ผอ.ศจย.ประกาศยืนกรานชัดเจนว่า "เราจะไม่สังฆกรรมกับอุตสาหกรรมยาสูบ และเราจะมุ่งมั่นสร้างงานวิจัยเพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยครับ"

X

Main Menu