กิจกรรม ศจย.

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

"การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก…

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก…

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ทำกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 ด้วยการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้กับคณาจารย์ และตัวแทนนักเรียนชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย. เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายของบุหรี่ /บุหรี่ไฟฟ้า ที่ส่งผลกับ COVID 19

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก: "พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19"

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก: "พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19"

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก: "พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19" (29 พ.ค. 2563) ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จัดโครงการ "พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19" กับชุมชนในเขตราชเทวี โดยมี ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปธ.ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ และพิธีกรรายการ "เลิกบุหรี่ดีต่อใจ" ทาง ททบ.5 เข้าถ่ายทำรายการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ

ศจย.จัด "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ" 27 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ในหัวข้อเรื่อง "Evidence-based policy decision making and policy relevant research" For Thai tobacco researchers โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย.ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควบคุมยาสูบภาคใต้

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควบคุมยาสูบภาคใต้

จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการตวบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพศ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน "การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควบคุมยาสูบภาคใต้" ประเด็น: พัฒนาศักยภาพนักวิจัย / นำเสนอโจทย์วิจัยของ ศจย.2562-2563 / การจัดตั้งคณะทำงาน ศจย.ภาคใต้

ศจย. ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ

ศจย. ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ โดยเน้นประเด็น "ควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 = ความรุนแรงในครอบครัว" (4 ตุลาคม 2562) ใน "เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น" จัดโดย สำนักสนุนสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและจัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ กลุ่มนักวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด “การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือ ข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)” โดยมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้โจทย์วิจัยของ ศจย.

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือ)

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือ)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เดินเครื่องทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง ลงพื้นที่ลุย “ภาคเหนือ” สานเครือข่ายพันธมิตร เกี่ยวก้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าร่วมสร้าง “ความเข้มแข็ง” ในการพัฒนาการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ

"การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ" โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

X

Main Menu