กิจกรรม ศจย.

จัดกิจกรรม "#ชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบในระดับท้องถิ่น"

จัดกิจกรรม "#ชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบในระดับท้องถิ่น"

ศจย. ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "#ชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบในระดับท้องถิ่น" 2 สิงหาคม 2563 เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาการควบคุมยาสูบของชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี ภายใต้หลักสร้างความเข้มแข็งจาก ฐาน สู่ บน ในระดับนโยบาย เพื่อตอบรับกลไก คณะกรรมการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

คณะทำงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ประจำภาคกลาง

คณะทำงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ประจำภาคกลาง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในการประชุมริเริ่ม จัดตั้ง คณะทำงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ประจำภาคกลาง อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานภารกิจ ศจย.ในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ตลอดจนงานชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบ

"เหตุผลของการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย" (สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่)

"เหตุผลของการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย" (สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ โดยการเสวนาวิชานำเสนอถึง "เหตุผลของการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย"

ชวน ช่วยเลิก บุหรี่

ชวน ช่วยเลิก บุหรี่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ทีม "ชวน ช่วย เลิกบุหรี่" ร่วมกับ "ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)" ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ในการควบคุมยาสูบในพื้นที่ โดยวันนี้เป็นการสัมภาษณ์หน่วยวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือ ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร ดำเนินการโดย ผศ.ดร. จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำภาคเหนือของ ศจย.

ชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบ

ชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รองคณบดี ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ ทำกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบ ซึ่ง ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย.มอบหมาย ให้ ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผช.ผอ.ศจย. บรรยายเชิงปฏิบัติการ

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

"การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก…

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก…

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ทำกิจกรรม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 ด้วยการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้กับคณาจารย์ และตัวแทนนักเรียนชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย. เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายของบุหรี่ /บุหรี่ไฟฟ้า ที่ส่งผลกับ COVID 19

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก: "พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19"

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก: "พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19"

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก: "พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19" (29 พ.ค. 2563) ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จัดโครงการ "พลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19" กับชุมชนในเขตราชเทวี โดยมี ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปธ.ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ และพิธีกรรายการ "เลิกบุหรี่ดีต่อใจ" ทาง ททบ.5 เข้าถ่ายทำรายการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ

ศจย.จัด "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ" 27 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ในหัวข้อเรื่อง "Evidence-based policy decision making and policy relevant research" For Thai tobacco researchers โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย.ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ

X

Main Menu